Emner

Fakultetet stiller krav til emnebeskrivelser, til omfanget av pensum, undervisning og vurdering på emner og til saksbehandling av emner.

Utover forskriftens bestemmelser og skriveveiledningen har HF egne

Lærermal for emnebeskrivelser.

Emner ved HF som er opprettet i 2020 (med lenke til 2019 og tidligere)

Emner ved HF som er nedlagt eller endret i 2020 (med lenke til 2019 og tidligere)

Publisert 3. mai 2010 08:27 - Sist endret 2. jan. 2020 11:37