Bemanningsplan høst 2011

Grunnemner

Laboratorieundervisning

Emnekode

Emnenavn Tittel Ansvarlig
    Labkoordinator P. E. Sandholt
MENA1000 Materialer, energi og nanoteknologi Labgruppe A. Kuznetsov
    Labgruppe V. Morisbak
FYS1120 Elektromagnetisme Labgruppe P. E. Sandholdt
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk Labgruppe

C. Lütken

 

Bacheloremner

Emnekode Emnenavn Tittel Ansvarlig
MENA1000 Materialer, energi og nanoteknologi Kollokvier H. B. Normann
FYS1120 Elektromagnetisme Foreleser F. Ravndal
    Kollokvier A. Görgen
    Kollokvier A. Qviller
    Kollokvier S. Shinkevich
    Kollokvier J. Trømborg
    Kollokvier J. Høyberget
    Kollokvier A. Glaubitz
    Kollokvier Innleid
    Kollokvier Innleid
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk Foreleser T. Tveter
    Plenumsregning L. Veseth
FYS2210 Halvlederkomponenter Foreleser B. G. Svensson
    Kollokvier B. G. Svensson
    Lab V. Bobal
FYS3110 Kvantemekanikk Foreleser O. Syljuåsen
    Regneøvelser J. Nissinen
FYS3180/4180 Eksperimentelle metoder i fysikk Kursansvarlig Ø. G. Martinsen
    Foreleser Ø. G. Martinsen
    Foreleser A. I. Vistnes
    Lab Bidrag fra forskningsgruppene
FYS3150 Computational Physics Foreleser M. Hjorth-Jensen
    Computerlab E. Gramstad
    Computerlab M. Bugge
FYS3220 Lineær kretselektronikk Foreleser H. Balk
    Kollokvier H. Balk
    Lab H. Balk
    Lab M. Ghasemi (innleid)
    Lab  R. Ghirizadeh (innleid)
FYS3230 Sensorer og måleteknikk Foreleser D. Wang
    Kollokvier D. Wang
    Lab T. Lindem
FYS3610 Romfysikk Foreleser J. Moen
    Kollokvier H. Sato
FYS3710 Biofysikk og medisinsk fysikk Foreleser E. O. Hole
    Lab E. O. Hole
    Lab A. Krivokapic
MENA3000 Funksjonelle materialer Foreleser + kollokvier T. Finstad
    Foreleser + kollokvier O. Nilsen (Kjemisk institutt)
MENA3200 Energimaterialer Foreleser + kollokvier B. Hauback
    Foreleser + kollokvier T. Norby (Kjemisk institutt)

 

Masteremner

Emnekode Emnenavn Tittel Ansvarlig
FYS4110/9110 Ikke-relativistisk kvantemekanikk Foreleser J. M. Leinaas
    Regneøvelser M. Rypestøl
FYS4170/9170 Relativistisk kvantefeltteori Foreleser J. O. Eeg
FYS4220/9220 Sanntids og embedded datasystemer Foreleser og øvelser J. K. Bekkeng
    Foreleser og øvelser B. Skaali
    Foreleser og øvelser T. A. Bekkeng
FYS4250/9250 Biomedisinsk instrumentering Foreleser J. O. Høgetveit
FYS4340/9340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi Foreleser, kollokvier og lab A. E. Gunnæs
FYS4420/9420 Eksperimentalteknikker og kondenserte fasers fysikk Foreleser K. J. Måløy
    Lab K. J. Måløy
FYS4430/9430 Kondenserte fasers fysikk II Foreleser og regneøvelser G. Helgesen
FYS4540/9540 Energifysikk- solenergi Foreleser J. B. Rekstad
FYS4550/9550 Eksperimentell høyenergifysikk Foreleser A. Strandlie
    Foreleser S. Stapnes
FYS4620/9620 Grunnleggende plasmafysikk Foreleser og regneøvelser H. Pecseli
FYS4630/9630 Strålingstransport i atmosfæren Foreleser og regneøvelser A. Dahlback
FYS4720/9720 Cellulær radiobiologi Foreleser E. O. Pettersen
FYS5190/9190 Supersymmetri Foreleser A. Raklev
FYS-MENA4111 Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer Foreleser C. Persson
    Foreleser O. M. Løvik
FYS-KJM4480/9480 Quantum mechanics for many-particle systems Foreleser M. Hjorth-Jensen
       
FYS-KJM4710/9710 Stråling og strålingsdosimetri Foreleser E. Malinen
    Foreleser P. Hoff
FYS-GEO4200/9200 Case studium i geologiske prosessers fysikk Foreleser H. Austrheim
FYS-GEO4300/9300 Metoder i geologiske prosessers fysikk Foreleser D. K. Dysthe
FYS-GEO4500/9500 Finite volume methods for geophysical fluid physics Foreleser G. Gisler
KJM-FYS5920 Nukleære målemetoder og instrumentering Foreleser M. Guttormsen
    Foreleser J. P. Omtvedt

 

Andre undervisningsoppgaver

Emnekode Tittel Ansvarlig
FYS1020V Emneansvarlig C. W. Tellefsen
FYS2150LV Emneansvarlig C. Angell
  Emneansvarlig E. Henriksen
FYS2160V Emneansvarlig C. Angell
  Emneansvarlig E. Henriksen

 

 

Publisert 8. juli 2011 11:29 - Sist endret 21. sep. 2011 14:55