Mandat for kontaktpersoner for studieretninger på masternivå ved Fysisk institutt

Som kontaktperson for en studieretning skal du:

  • Bistå med faglig vurdering ved opptak av nye masterstudenter til studieretningen
  • Være ansvarlig for studieretningens mottak av nye masterstudenter
  • Være ansvarlig for veiledning av nye studenter om potensielle veiledere i studieretningen
  • Veilede nye studenter i valg av emner til første semester, samt å skrive under på foreløpig plan med dem
  • Koordinere studieretningens bidrag/deltakelse ved informasjonsmøter
  • Holde deg orientert om aktuell informasjon for programmet og egen studieretning for å kunne veilede studenter. Herunder gjelder at den som er kontaktperson må holde seg orientert om hva som skjer i alle seksjoner knyttet til studieretningen.
Når Hva skal gjøres
Årshjul
Medio februar - primo mars Bistå studieadministrasjonen med vurderinger av noen få søknader fra land utenfor EU til studieretningen
Primo april Bistå studieadministrasjonen med vurderinger av noen få søknader fra land i EU til studieretningen
Ultimo mai Gi tilbakemelding på antall nye studenter som kan veiledes og hvor mange tilbud studieretningen ønsker å overbooke med i hovedopptaket.
Juni Bistå studieadministrasjonen med vurderinger av søknader fra søkere bosatt i Norge til studieretningen. Merk at søkerne ikke nødvendigvis bare har norsk utdanning.
Medio august
  • Være ansvarlig for oppstartsmøte for nye masterstudenter
  • Bistå de nye masterstudentene med å finne emner for første semester
  • Orientere nye masterstudenter som ikke har funnet veileder om mulige veiledere og fagfelt
Oktober - November Koordinere studieretningene bidrag til informasjonsmøte for potensielle masterstudenter

Mottak av nye masterstudenter

Studiestartuka for master starter tirsdag i uke 33. Alle masterstudenter får informasjon om når informasjonsmøtet er i sitt opptaksbrev, i tillegg sendes det ut en velkomst-e-post hvor vi informerer om program for hele studiestartuka. 

Vi legger opp til bl.a. felles bibliotekskurs, møte med egen studieretning (onsdag formiddag i uke 33), møte om utveksling og hjelp til å melde seg på til emner. I tillegg får de nye studentene også tilbud om å delta på andre studiestartaktiviteter. Planen for studiestart legges ut på programsiden så snart den er ferdig. Normalt er det ferdig i midten av juni.

Publisert 18. apr. 2018 13:17 - Sist endret 22. mai 2019 09:55