Forebygging av vanskelige og truende situasjoner

Noen ganger kan møter med studenter utvikle seg til å bli en vanskelig eller truende situasjon. Du og din leder må bli enige om hva dere skal gjøre for å forebygge slike situasjoner.

Opplæring

Du må være trygg på saksfeltet ditt og hvordan du skal opptre i situasjoner du kan møte i arbeidshverdagen din.

Ulike situasjoner

Det er viktig at leder og medarbeidere

Rutiner

UiO har rutiner for håndtering av vanskelige og truende situasjoner.

  • Hver enhet skal i tillegg ha lokale rutiner.
  • Det er leders ansvar å sørge for interne rutiner og at alle medarbeidere kjenner disse godt.

Utforming av lokaler

Det er viktig at man tenker igjennom hensiktsmessig utforming av lokaler der det er utstrakt kontakt med studenter:

  • Skranke
  • Samtalerom

Konkrete råd

Arbeidstaker

  • Be leder om opplæring
  • Opptre rolig i vanskelige og truende situasjoner
  • Snakk med noen om situasjoner du opplever

Arbeidsgiver

Tenk igjennom

  • situasjoner dine medarbeidere kan bli utsatt for og tilpass bemanning etter dette.
  • utformingen av lokalene.
  • hvilken opplæring den enkelte medarbeider trenger