Råd om adferd i truende situasjoner

Råd ved ran

 • Ikke yt motstand, - gi fra deg det som det bes om og trekk deg unna
 • Varsle kollegaer som kan være utsatt
 • Ring Vakt- og alarmsentralen 22 85 66 66 eller politiet 112
 • Varsle din leder

Råd i voldsituasjoner

 • Kom deg ut av rommet, søk dekning og tilkall hjelp.
 • Ring Vakt- og alarmsentralen 22 85 66 66 eller politiet 112
 • Ikke forsøk å holde tilbake/pågripe angriperen, be heller vedkommende gå
 • Hvis du ikke selv får ringt politiet, be kollegaer eller vitner til hendelsen om å ringe
 • Forsøk om mulig å varsle og sikre andre ansatte og studenter
 • Bryt eventuell tilskuerapati ved å be en bestemt person i mengden tilkalle politiet
 • Be vitner bli værende til politiet eller vaktsentralen kommer
 • Varsle din leder

Råd ved truende eller aggressiv adferd

 • Gi beskjed til en kollega hvis det er mulig og be han/hun holde situasjonen under oppsikt og/eller tilkalle Alarm- og vaktsentralen umiddelbart 22 85 66 66.
 • Vær om mulig to om å møte/ håndtere situasjonen.
 • Forsøk å opptre med rolig kroppsspråk og stemmebruk.
 • Forsøk å forstå studentens budskap og vær løsningsorientert.
 • Varsle og sikre andre kollegaer og studenter

Råd ved avvikende adferd

 • Sørg for å være flere i samme rom om studentens adferd er krevende eller oppleves ubehagelig.
 • Ta det opp med din leder og avtal hvordan videre kontakt skal være
 • Vær oppmerksom på at avvikende adferd kan skyldes rusmidler eller sykdom. Se også studenter i krise

Konkrete råd for samtaler som kan bli vanskelige

Hvis du føler deg truet av en student som ønsker samtale, kan det være lurt å ta med en kollega, eller å utsette samtalen til studentens faste kontaktperson er til stede.

 • Hvis det er mulig, bør du varsle vaktsentralen slik at en vakt kan holde seg i nærheten under møtet.
 • Informer kollegaene dine dersom du skal ta imot en student som du ikke føler deg trygg på.
 • Be kollegaene dine følge med, være oppmerksomme og lag en avtale om en kollega skal komme:
  • uoppfordret eller på signal/tegn/oppfordring
  • umiddelbart om studenten blir høyrøstet.
  • umiddelbart ved rop fra deg eller studenten
 • Den som evt. kommer trenger ikke si noe, men være til stede.
 • Avtal også når alarm- og vaktsentralen eller politi skal kontaktes, og hvilket signal/tegn/oppfordring de skal respondere på.
Publisert 24. jan. 2013 10:11 - Sist endret 9. okt. 2015 18:00