Finne de nye studentene i FS

Her beskrives hvordan vi sender epost til alle nye studenter tilknyttet de enkelte studieprogram. Merk at det må gjøres for hvert søknadsalternativ. Instruksen viser hvordan du kan finne alle som har takket ja til tilbud om opptak.

Nye bachelorstudenter

Finn alle som har takket ja med rapport FS101.003:

Utsendelse av velkomst-e-post skal gjøres 31. juli, dvs etter at svarfristen 26.7 (4. januar for UIOMASTER vår 2017 og 14. juli for UIOMASTER høst 2017) har gått ut, av fakultetene/studieprogrammene. Følgende parametere skal brukes for å få riktig utplukk:

Hake i Et studieprogram

Opptak NOM 2017 HØST

Riktig studieprogramkode (0185 + 0XXX), se https://sok.samordnaopptak.no/#/studies hvis du er usikker på hva som er riktig kode.

Utplukk: Jasvar

Når du har kjørt rapporten skal du høyreklikke og velge "Send epost (FS214.001)". FS vil da sende epost til alle i utplukket. E-posten skal sendes til både interne og eksterne e-postadresser.

Gjenta for hvert søknadsalternativ du har ansvar for.

NB Det trengs ikke å søke om tillatelse til USIT om utsendelse av e-post, slik det står i beskrivelsen til hvordan sende e-post fra FS. Avdelingsdirektør for Avdeling for fagstøtte har gitt tillatelse på fullmakt.

SFB-studenter (utlopptak)

Internasjonale bachelorstudenter med opptak høst 2016 og som har tatt norskkurs første studieår ved UiO, skal begynne på ordinær bachelorgrad høst 2017. Disse er å anse som nye studenter på programmet og må også få velkomstepost fra programmet. Du finner disse studentene i rapporten FS301.010 Studenter i studiekull.

  • Hake i Studieprogram.
  • Hake i Kull: 2017 HØST
  • Hake i Start: 2016 HØST
  • Velg Studierettstatus: UTLOPPTAK

Når du har kjørt rapporten skal du høyreklikke og velge "Send epost (FS214.001)". FS vil da sende epost til alle i utplukket. E-posten skal sendes til både interne og eksterne e-postadresser.

Nye masterstudenter

Publisert 8. juni 2011 12:48 - Sist endret 31. mai 2017 18:02