Studiestart

Seksjon for samfunnskontakt koordinerer arbeidet med studiestart for nye studenter ved UiO.

Seksjonen bidrar blant annet til å utarbeide informasjon til nye studenter, koordinering av fellesarrangementer og oppfølging av faddersjefnettverket og faddersjefsekretariatet ved UiO. 

Slik jobber vi

Studiestart organiseres lokalt på fakultetene og sentralt i Seksjon for samfunnskontakt. Her finner du oppdatert årshjul og ansvarsområder for de ulike aktørene i studiestart. 

Fellesarrangementer

Programmet for studiestart foregår lokalt på det enkelte fakultet, institutt eller studieprogram.

Men i tillegg ønsker UiO å tilby noen arrangementer hvor alle de nye studentene samles. 

Arbeid med faddere

Her finner du ressurser og veiledninger i arbeidet med faddersjefnettverket, faddersjefer og faddere.

Innreisende studenter

Mottak og oppfølging av internasjonale studenter ved UiO foregår både lokalt på studentenes institutter og fakulteter, og sentralt i Seksjon for samfunnskontakt.

Studiestartsider på fakultet

Nettverk for studiestart

Alle fakultetene har oppnevnt representanter som møtes i et nettverk for studiestart.

Nettverket koordineres av

Seksjon for samfunnskontakt

Mandat 

Organiseringen av studiestart ved UiO ble i 2013 vedtatt at skulle desentraliseres i henhold til nærhetsmodellen. 

Les vedtaket fra direktørmøtet 2013.  

I 2016 avholdt Nettverk for studiestart en workshop for å klargjøre rollene og ansvarsfordelingen mellom LOS og fakultetene i forbindelse med studiestart. 

Les oppsummeringen fra workshopen (pdf)