Store EU-midler til ØI og PSI

Manudeep Bhuller ved Økonomisk institutt og Lotte Thomsen ved Psykologisk institutt skal koordinere hvert sitt store forskningsprosjekt om økonomi og psykologi  med støtte fra Det europeiske forskningsrådet ERC.  Forskere ved UiO får fem av ni ERC-prosjekter i Norge.  

Bildet kan inneholde: person, panne, ansikt, nese, kinn.

Fått gjennomslag i EU: Manudeep Bhuller fra Økonomisk institutt og Lotte Thomsen fra Psykologisk institutt skal lede hvert sitt prestisjefylte ERC-prosjekt. (Foto: Privat og UiO) 

Tildelingene er de første under det nye rammeprogrammet, Horisont Europa 2021-2027.

Økonomisk tilpasning av endringer:   “LABFLEX: Causes and Consequences of Labor Market Flexibility”

-  ERC-finansiering til prosjektet  prosjektet betyr mer tid til forskning på temaer jeg synes er kjempespennende. Det gir også muligheter for videreutvikling av forskning jeg startet med UNIFRIC-prosjektet, som jeg fikk Unge forsker-finansiering til fra NFR, sier Manudeep Bhuller, førsteamanuensis ved Økonomisk institutt.

- Hva konkret går dette prosjektet ut på?  

- Økonomien er utsatt for stadig påvirkninger eller sjokk, som teknologi, globalisering og nå en pandemi. Hvordan arbeidere og bedrifter tilpasser seg slike endringer avhenger blant annet av hvordan kontraktene er utformet, blant annet hvor mye fleksibilitet det er i arbeidsavtaler og lønn. Dette er nettopp temaer for forskningsprosjektet med blikk rettet særlig mot norske forhold. Men prosjektet kan også gi noen generelle implikasjoner for andre land og økonomier, og det siste er nok grunnen til at ERC valgte å gi finansiering.

- Hvordan har du jobbet med søknaden?

-  For min del dreide forberedelsene hovedsakelig om å sette meg godt inn i den internasjonale litteraturen på forskningsfronten, samt å utforme prosjektet slik at dette var godt forankret og representerte en videreutvikling av UNIFRIC. Slike prosesser en god del innsats og kanskje særlig når man er småbarnsforelder.

- Barn nummer to kom til verden par dager etter intervjuet med ERC-panelet, så det er ikke til å legge skjul på at det har vært hektisk.

- Jeg er heldig som har en kone som har stått på hjemme.

Psykologisk grunnforskning: “Which building blocks for coordinating resource distribution are so basic that they manifest even in infancy”

- Samlet betyr ERC-bevillingen at jeg får mulighet til å fortsette mitt forskningsprogram og min forskningsgruppe ved UiO i Norge de neste fem årene og lengre framover i tid. Jeg er heldig å ha mange ekstremt dyktige, inspirerende og hyggelige studenter og kollegaer, sier Lotte Thomsen, som er professor ved Psykologisk institutt.. 

-  Hva konkret går prosjektet ut på?

- Det er et rent grunnforskningsprosjekt, som undersøker hvilke grunnleggende forforståelser for sosiale relasjoner små babyer har før de kan snakke. Den overordnede ideen er at en grunnleggende sosial grammatikk - for eksempel for fellesskap, likhet og hierarki er en del av menneskets vesen og natur, og er forutsetning vårt felles sosiale liv. Prosjektet er et humanistisk og samfunnsfaglig grunnforskningsprosjekt.

- Hvordan har du jobbet med søknaden?   

- Jeg har hatt stor glede av den økonomiske støtten jeg har fikk fra NFR til at skrive søknaden og har hatt mange gode veiledere. Likevel har det vært tidkrevende.

- For å være ærlig ser jeg tilbake på det siste år med fornemmelsen av at all tid har gått med til denne søknaden.

- Så jeg ville ønske at det var mulig å få anerkjent de mange timene, nettene og helgene det tar å skrive søknad i timeregnskapet.   Det er særlig viktig fordi der jo ikke er noen garanti for at man er så heldig at ende med at å få en ERC-bevilgning, selv om søknaden er gjennomarbeidet., sier Lotte Thomsen.


Les mer:

Første utdeling i Horisont Europa: Over halvparten til UiO

Prestisjetungt stipend til ni forskere i Norge, disse får millioner fra ERC (khrono.no)

Publisert 10. jan. 2022 13:31 - Sist endret 10. jan. 2022 13:31