Toppforsk-midler til LCBC

Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC) får høythengende Toppforsk-midler for banebrytende arbeid om hjernens livsløp.

Forskningsgruppen LCBC sommeren 2015 i anledning at gruppen ble plukket ut av UiO til å være et verdensledende hjerneforskningsmiljø. Foto: Svein H. Milde, UiO.

Forskningsgruppen LCBC sommeren 2015 i anledning at gruppen ble plukket ut av UiO til å være et verdensledende hjerneforskningsmiljø. Foto: Svein H. Milde, UiO.

– Dette er veldig gøy, og gir ypperlige muligheter til å ta forskningen til neste nivå. Ikke minst er langtidsperspektivet viktig, sier Anders M. Fjell, som sammen med Kristine B. Walhovd og René Westerhausen leder LCBC-gruppen.

Livsprosjekt

Prosjektet deres bærer tittelen Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience. Målet er å forklare, forutse og formidle ny kunnskap om kognitive funksjoner i hjernen, fra fødsel til alderdom.

– For å forstå helse og sykdomsutvikling i alle aldre, må vi ta hele livsløpet med i beregningen, understreker Kristine B. Walhovd.

Det er et ambisiøst prosjekt, som forutsetter et stort datamateriale fra mennesker i alle aldre. Til nå har gruppen samlet 3000 svar fra 1500 deltakere mellom 4 og 90+ år.

Utvikler paradigmer

LCBC-toppene f.v. Kristine B. Walhovd, Rene Westerhausen og Anders Fjell
Toppene i LCBC f.v. Kristine B. Walhovd, René Westerhausen og Anders M. Fjell. Foto: Svein H. Milde

– Vi må også forstå hvorfor noen utvikler hjernesykdommer, mens andre ikke gjør det. Derfor studer vi både normalvariasjon og sykdomsutvikling, for å kunne utvikle forebyggings- og behandlingsstrategier, forteller René Westerhausen.

Med Lifebrain lanserer LCBC fire hovedteser om hjernens livsløp og hva som regulerer utviklingen:

  1. Hjernen endrer seg gjennom hele livet

  2. Hovedtrekket er store individuelle forskjeller, selv om det finnes noen fellesnevnere

  3. Faktorer tidlig i livet påvirker hjernen og våre mentale evner gjennom hele livsløpet

  4. Skillet mellom frisk og syk går for en del sykdommer langs en akse og skillelinjen er en gråsone. Det er snarere snakk om gradering med hensyn til hvor frisk eller syk man er

Lifebrain-prosjektet vil undersøke hvilken rolle disse overordnete prinsippene spiller for å forklare variasjoner i hjernens livsløp.

Full pott

Toppforsk er et spleiselag mellom universitetene og Forskningsrådet og gir LCBC stabil finansiering over fem år.

I fjor ble LCBC pekt ut til å være et av Universitetet i Oslos fem verdensledende miljøer. I januar fikk de Toppforsk-nyheten. Det betyr at LCBC til nå har hanket inn to av to mulige forskningspotter i Kunnskapsdepartementets Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

– Toppforsk er en ny og målrettet satsing for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende innenfor sine felt. Det er en viktig oppfølging av målet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning om å utvikle flere verdensledende miljøer i Norge, sier statsminister Erna Solberg på Forskningsrådets nettsider.

– Vi er svært glade for at en langsiktig budsjettvekst fra Kunnskapsdepartementet sammen med en klar prioritering fra forskningsinstitusjonene, gir oss mulighet for å gi et løft til så mange sterke miljøer, sier NFR-direktør Arvid Hallén på samme nettside.

Av Svein Harald Milde
Publisert 15. feb. 2016 15:38 - Sist endret 13. jan. 2020 11:01