2013

Publisert 19. des. 2013 12:53

Hvordan koordinerer vi våre sosiale liv? Er vi født med en sosial forståelse? Hva er sosial grammatikk? Dette er spørsmål Lotte Thomsen kan gå videre med etter tildeling av NFR-midler.

Publisert 19. des. 2013 09:10

Hvorfor har noen gode kognitive evner i høy alder, mens andre får svekkede funksjoner? Dette sentrale spørsmålet kan Anders M. Fjell jobbe videre med etter å ha mottatt midler fra Forskningsrådet.

Publisert 19. des. 2013 09:00

Peder Kjøs er den første stipendiaten som får formidlingsprisen under den tradisjonelle julesherryen, der to yngre forskere delte stipendiatprisen og en eldre herremann var populær hos studentene.

Publisert 17. des. 2013 09:00

Nå skal Jonas Rønningsdalen Kunst til Harvard i ett semester.

Publisert 11. des. 2013 16:23

Norges største avis inviterer nå forskere til å levere stoff til nettavisen gjennom satsingen Aftenposten Viten.

Publisert 19. nov. 2013 13:13

En glassmonter over doktorgrader tatt ved instituttet siden 1913 ble avduket, da PSI markerte hundreårsjubileet for instituttets første doktoravhandling.

Publisert 19. nov. 2013 11:27

Forskningsleder Anne Inger Helmen Borge har fått plass i den rådgivende gruppen for helse i EUs storsatsing Horisont 2020. Hun er én av tre fra UiO. To av disse er fra SV.

Publisert 19. nov. 2013 11:07

Psykologisk institutt lyser ut forskningsmidler for instituttets forskere. Småforskmidler og interne forskningsmidler fra PSI er slått sammen i denne søknadsrunden.

Publisert 19. nov. 2013 09:10

Stipendiater og postdoktorer ved PSI har stiftet en interesseorganisasjon. – Vi vil prøve å hjelpe midlertidige forskere videre, sier initiativtaker Torgeir Moberget.

Publisert 18. nov. 2013 23:46

Psykologiforbundet har sendt innspill til Kunnskapsdepartementets Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Publisert 18. nov. 2013 17:36

Førsteamanuensis Thomas Schubert bygger labutstyr ved hjelp av legoklosser, datakort og programvare.

Publisert 13. nov. 2013 09:00

Sirkelen er sluttet. Trine Waaktaar har kommet tilbake til røttene. På 80-tallet var hun profesjonsstudent ved PSI. Etter et par tiår med spesialisering innen barn og unge og lang fartstid i felten, har hun returnert som førsteamanuensis.

Publisert 30. okt. 2013 09:00

Internasjonalisering, EU-finansering og samarbeid sto på agendaen da PSI-administrasjonen var på seminar i Amsterdam i slutten av september.

Publisert 12. sep. 2013 17:21

Her er datoer og tema for høstens lunsjmøter.

Publisert 29. aug. 2013 12:26

Hadde du tenkt å få unna litt arbeid til uken? Glem det! Neste uke er viet samfunnsvitenskapelig folkefest.

Publisert 28. aug. 2013 13:17

Postdoktor Egil Nygaard ved PSI mottok i sommer INS Nelson Butters Award for sin longitudinelle studie av barn eksponert for heroin og blandingsmisbruk.

Publisert 28. aug. 2013 13:17

Det ble et tilbakeblikk på hele SV-historien da fakultetet takket av ni av sine ferske pensjonister på forrige ukes emeritimiddag.

Publisert 28. aug. 2013 13:15

Rolf Reber is one of the men behind the processing fluency theory of aesthetic pleasure. He has developed a new teaching technique to increase interest in mathematics and science education. This month he started as a Professor in Cognitive neuropsychology.

Publisert 28. aug. 2013 09:00

Syns du forekomsten av voksende mager og barnevogner er noe høyere enn vanlig her på huset? I så fall har du helt rett: trolig har aldri så mange av våre ansatte fått barn før som i år.

Publisert 27. juni 2013 10:22

Forskningsrådets program Psykisk helse har bevilget 3.5 millioner kroner til et prosjekt om depresjonsforebygging ved PSI.

Publisert 27. juni 2013 10:18

Tre forskningsprosjekter ved instituttet har fått midler fra Peder Sather Center ved UC Berkeley. Til sammen mottar prosjektene ved PSI 57.000 $.

Publisert 27. juni 2013 10:16

PSIs første kliniske legemiddelstudie har blitt godkjent av Statens legemiddelverk og starter opp til høsten.

Publisert 27. juni 2013 10:14

Sigurd Ziegler har nylig mottatt pris for beste poster under verdenskongressen for ADHD i Milano.

Publisert 27. juni 2013 10:13

Metodeundervisningen ved PSI skårer høyt på vårens emneevalueringer. Podkast kan være nøkkelen til suksess.

Publisert 27. juni 2013 10:11

– Omsorgssvikt berører oss alle. Årets EKUP konferanse har formidlet studier av biologiske forhold, erfaringsbaserte forutsetninger, men også samfunnets rammer og ansvar for omsorgssvikt, sier EKUP-leder Annika Melinder.