Kommende kurs

Tid og sted: 22. okt. 2020 10:1512:00, Grupperom 9
Tid og sted: 27. okt. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Tid og sted: 28. okt. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Tid og sted: 29. okt. 2020 09:1512:00, Læringsoasen
Tid og sted: 4. nov. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Tid og sted: 10. nov. 2020 12:1515:00, Læringsoasen
Tid og sted: 11. nov. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Tid og sted: 23. nov. 2020 09:1512:00, Læringsoasen
Tid og sted: 24. nov. 2020 09:0012:00, Zoom

Behold eiendomsretten til eget arbeid ved publisering i Open Access tidsskrifter. Synliggjør dine forskningsartikler og mål din innflytelse. 

Tid og sted: 26. nov. 2020 09:0012:00, Zoom

Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og finn artikler som bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk med mere. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike studier.

Tid og sted: 26. nov. 2020 13:0015:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Tid og sted: 2. des. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i Medline i PubMeds grensesnitt, som er gratisversjonen av Medline.

Tid og sted: 9. des. 2020 09:1512:00, Læringsoasen