Emner innen medisin

Viser 1–50 av 50 emner
Emne Studiepoeng
HES9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HES9315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3001 – Praktisk epidemiologi (2 studiepoeng) 2
MED3002 – Kvalitative metoder i helseforskning (2 studiepoeng) 2
MED3003 – Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller (2 studiepoeng) 2
MED3004 – Statistiske metoder for analyse av kliniske data (2 studiepoeng) 2
MED3005 – Litteraturstudier og systematiske oversikter (2 studiepoeng) 2
MED3050 – Medisinsk etikk (3 studiepoeng) 3
MED3051 – Migrasjonshelse (3 studiepoeng) 3
MED3052 – Global helse (3 studiepoeng) 3
MED3053 – Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi (3 studiepoeng) 3
MED3054 – Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (3 studiepoeng) 3
MED3056 – Kreft og kommunikasjon (3 studiepoeng) 3
MED3057 – Prehospital akuttmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3058 – Idretts- og aktivitetsmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3059 – Kreftforskning (3 studiepoeng) 3
MED3060 – Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning (3 studiepoeng) 3
MED3061 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (3 studiepoeng) 3
MED3063 – Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning (3 studiepoeng) 3
MED3064 – Nyere medisinsk historie - kjønn, rus og sosialmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3065 – Klinisk beslutningsstøtte og samvalg (3 studiepoeng) 3
MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4100 – Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I (5 studiepoeng) 5
MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5090 – Prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED5710 – Overgangsundervisning i rettsmedisin (2 studiepoeng) 2
MED6001 – Valgfri fordypningspraksis (5 studiepoeng) 5
MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MEDFL5175 – Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MF9175 – Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MF9230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5