English version of this page

Velkommen til Institutt for geofag

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo er landets bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø.

Dette mosaikkgulvet i stein fra ulike steder i Norge møter våre gjester, studenter og ansatte i foajeen i Geologibygningen på Blindern. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Dette mosaikkgulvet i stein fra ulike steder i Norge møter våre gjester, studenter og ansatte i foajeen i Geologibygningen på Blindern. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Om oss

Institutt for geofag dekker et vidt spekter av fagområder; naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø.

Vi har fire fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk), et senter for fremragende forskning (Centre for Earth Evolution and Dynamics - CEED), flere senternoder og ERC-tildelinger. Den vitenskapelige staben består av 40 professorer og førsteamanuenser, samt stipendiater, postdoktorer, og våre forskere. I tillegg kommer teknisk- og administrative medarbeidere - tilsammen har vi rundt 240 ansatte.

Instituttet har en administrativ enhet hovedsakelig sentrert i Geologibygningen. Instituttet ledes av en instituttleder og et instituttstyre. I tillegg er det flere komiteer og utvalg.

Vi har skrevet et notat til nyansatte med nyttig informasjon som:

  • Informasjon til nyansatte ved Institutt for geofag og Universitetet i Oslo
  • En miniguide til de ansattes forhold, HR-portalen, reiser og innkjøp ...
  • Informasjon om Institutt for geofag, jobbstøtte og mer ...
  • Lenker til mer detaljert informasjon om emner som er relevante for deg

Du finner notatet her: Welcome to Department of Geosciences(pdf)

For en kort introduksjon til data og IT-spørsmål ved instituttet, se dette notatet: IT-ressurser Institutt for geofag - En raskt introduksjon til nyansatte (pdf, på engelsk).

 

Organisasjon, tall og fakta

Les mer om organisasjonen, om seksjonene, forskning, fakta og tall og årsrapporter på de eksterne nettsidene; Om instituttet

Studier i geofag

Instituttet er involvert i seks studieprogrammer. Vi har rundt 360 studenter på bachelor- og masternivå, og det er rundt 90 aktive doktorgradsstudenter.

All informasjon om studiene våre finner du på lenkene under:

Vi har to bachelorprogram som ikke tar opp nye studenter (siden 2016) som er:

Se også forskerutdanningen ved MN-fakultetet:

Publisert 29. okt. 2015 11:11 - Sist endret 28. okt. 2020 10:31