English version of this page

Velkommen til Institutt for geofag

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo er landets bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø.

Detalj fra mosaikkgulvet i foajeen i Geologibygningen.

Detalj fra mosaikkgulvet i foajeen i Geologibygningen.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Om Institutt for geofag

Institutt for geofag dekker et vidt spekter av fagområder;  naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø.

Instituttet har fire fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk), et senter for fremragende forskning (Centre for Earth Evolution and Dynamics - CEED), flere senternoder og ERC-tildelinger.

Den vitenskapelige staben består av 40 professorer og førsteamanuenser, samt stipendiater, postdoktorer, forskere, samt tekniske og administrative medarbeidere - tilsammen rundt 240 ansatte.

Instituttet har en administrativ enhet hovedsakelig sentrert i Geologibygningen. Instituttet ledes av en instituttleder og et instituttstyre. I tillegg er det flere komiteer og utvalg.

Se også Velkommen til Institutt for geofag (pdf, engelsk) for:

  • Informasjon til deg som er nyansatt ved Institutt for geofag og Universitetet i Oslo
  • En miniguide til de ansattes forhold, HR-portal, reiser og innkjøp ...
  • Informasjon om Institutt for geofag, jobbstøtte og mer ...
  • Lenker til hvor du skal få mer detaljert informasjon om emner som er relevante for deg

URL: /for-ansatte/ansettelsesforhold/starte-og-slutte/ny/enheter/mn/geo/welcome-to-the-dep-of-gesciences.pdf

Data og IT: IT-ressurser Institutt for geofag - En raskt introduksjon til nyansatte (pdf, på engelsk).

Organisasjon, tall og fakta

Les mer om organisasjon, seksjoner og tall og fakta m.m.

Studier

Institutt for geofag er involvert i fem studieprogram med rundt 360 studenter på bachelor- og masternivå og nærmere 90 aktive Ph.d.-studenter.

Bachelor

Master

Publisert 29. okt. 2015 11:11 - Sist endret 17. feb. 2020 15:28