English version of this page

Velkommen til Farmasøytisk institutt

Kjære nyansatt

Velkommen! Vi håper at du raskt finner deg til rette og at dette blir en god arbeidsplass for deg. Her får du en oversikt over hva som venter deg de første dagene og ukene i din nye stilling, samt litt informasjon om de viktigste praktiske forhold.

Med vennlig hilsen

Henrik Schultz, instituttleder, og Solfrid Odnes, kontorsjefIntroduksjon

Den første tiden vil du bli godt ivaretatt av leder eller den leder har utpekt. Introduksjonsprogrammet ser som regel slik ut:

Første dag

 • Få tildelt arbeidsplass
 • Omvisning og presentasjonsrunde
 • Tilgang til IT-systemer, inkl epostkonto
 • Få utlevert ansattkort og nøkler

Første par uker

 • Innføring i arbeidsoppgaver
 • HMS-opplæring
 • Fotografering og opprettelse av din personpresentasjon
 • Kort innføring i HR-portalen (bl.a. lønnsslipp, fraværsregistrering og reiseregning)
 • Kurs/opplæring: Ta en titt på UiOs kurs for ansatte for å se om det finnes relevante opplæringstilbud for deg
 • Stipendiat: Les mer om Forskerutdanningen på MNs nettsider, inkludert obligatorisk oppstartsamtale
 • Postdoktor: Les om Karriereutviklingsprogrammet på The Postdoc Portal, inkludert obligatorisk utviklingsplan
 • Stipendiater/postdoktor/midlertidig ansatte: Det er etablert et sosialt og faglig nettverk for midlertidig vitenskapelig ansatte på tvers av flere institutter ved MN. Dersom du ønsker å være en del av dette nettverket så ta kontakt på følgende epostadresse: x-dep@farmasi.uio.no

lnformasjon

 • Det er mye ny og viktig informasjon for den som er nyansatt, og når det gjelder ditt ansettelsesforhold foreslår vi at du begynner med ny ved UiO.
 • UiOs nettsider reflekterer den grunnleggende organisatoriske inndelingen i tre nivåer: UiO sentralt, fakultetsnivå og instituttnivå.
 • Informasjonen er organisert i henhold til tema og målgrupper.
 • Ved å trykke på «For ansatte» øverst på alle nettsidene, kommer du til din personlig forside og informasjon rettet spesielt mot ansatte. Din personlige forside kan du selv skreddersy til å ivareta dine behov.

Arbeidstid

 • Teknisk/administrativt ansatte: kl 08.00-15.45 (kl 08.00-15.00 i perioden 15. mai – 14. september), med kjernetid mellom kl 09.00-14.30 hele året.
 • Vitenskapelig tilsatte: Har samme arbeidstid hele året, og lunsjen på 30 min. er ubetalt og kommer i tillegg til 37,5 timer i uken.
 • Les mer om arbeidstid.

Innkjøp og reise

Hver seksjon har en egen innkjøpsansvarlig. Kontakt innkjøpsansvarlig ved din seksjon ved alle typer innkjøp med unntak av reise hvor du skal følge særskilte rutiner for tjenestereiser.

Instituttets administrasjon

Kom gjerne innom!

Publisert 23. feb. 2017 13:58 - Sist endret 4. juni 2020 16:05