Ny ved IFI

Velkommen som nyansatt ved Institutt for informatikk.

Registrering og tilgang til IT-systemet

Registrering og formalia ved nyansettelser foretas av ifiadm (administrasjonen ved IFI). Kontorsjefen foretar registrering i UiOs lønns- og personalsystem, osv.

IT-systemene, bl.a. loginnavn og passord, oppdateres automatisk etter at den administrative registreringen er foretatt.

Rekkefølgen er således at man først registreres i UiOs administrative systemer hos administrasjonen og deretter får tilgang til IT-tjenester hos ifidrift tidligst ett døgn etter.

Post

Posthyllene finner du på rom 4338. Utgående post legges i den blå postsekken. Inngående post til deg bør adresseres med: Navn, Institutt for informatikk, Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo

Rekvisita

Kontorrekvisita finner du på rom 4337 (vegg i vegg med Postrommet). Her er rekvisita og annet som får en kontorhverdag til å gå rundt. Noe du savner? Snakk med administrasjonen.

E-postlister

På IFI har vi en rekke e-postlister. Den viktigste er ansatte(at)ifi.uio.no som du kan melde deg på selv. Hør med gruppelederen din om medlemskap på andre lister som er viktige for deg.

IT-utstyr

Ansatte får disponere 1 PC eller Mac av standard type. Ytterligere utstyrsenheter, f.eks. hjemmePC, henvises til forskningsgruppemidler, prosjektmidler, etc.

Ifidrift tilstreber å lagerføre stasjonær PC og bærbar PC av standard UiO-type.
Stipendiater har en øvre kostnadsgrense på kr. 10.000,- (ved valg av utstyr utover dette må det overskytende dekkes med egne midler).

Alle bestillinger gjøres av bestillingsansvarlig i ifidrift.

Ved ønske om utstyrstype som avviker fra standard

Dersom utstyrstypen er prismessig tilsvarende en standard PC og innenfor UiOs innkjøpsavtale kan utstyret settes i bestilling. Dersom ønsket utstyr er spesielt kostbart eller er utenfor innkjøpsavtaler vil ønsket henvises til neste utstyrsrunde. Utstyrsrunder foregår 2 ganger pr. år, vår og høst. Alternativt kan utstyr bekostes av forskningsgruppemidler, prosjektmidler, etc og settes i bestilling umiddelbart.

Støttede plattformer

Ifidrift drifter omlag 1000 datamaskiner og må tilstrebe rasjonell IT-drift med høy grad av automatiserte rutiner og forhåndslagede OS-imager. Vi har dessverre begrenset kapasitet til å drifte maskiner enkeltvis. Supporterte plattformer inkluderer Windows (stasjonær-PC/bærbar-PC), Linux (kun stasjonær-PC) og MacOSX.

For utfyllende informasjon om IT-utstyr og -tjenester se Arbeidsstøtte ved Ifi: IT-tjenester.

Publisert 12. nov. 2015 09:36 - Sist endret 2. mai 2018 12:59