Finansiering og administrativ støtte

Administrasjonen skal involveres på et tidlig tidspunkt for å avklare spørsmål om økonomi og praktiske forhold. 

Finansiering 

Trenger du å søke finansiering, eller har du allerede midler?

  • Administrasjonen hjelper til med budsjett og søknader.

Planleggingsmøte

Ved oppstart ha et planleggingsmøte med din kontakt i administrasjonen. I møtet gå gjennom arrangementskalkulator og  Rammer og ressurser for å få oversikt. 

Legg en plan for arbeidet. Vær tydelig på hvem som har ansvar for hva. 

Administrasjonen hjelper til med:

  • å sette opp budsjett
  • å reservere lokale
  • nettarbeid og markedsføring
  • bestillinger (mat/drikke, reiser og overnatting) 
  • praktisk gjennomføring på arrangementet 

Lokale

Det er viktig å reservere lokale tidlig. Merk at for noen UiO-lokaler påløper det leiekostnader. Se: regler for bruk av UiOs lokaler

Samarbeid med eksterne aktører

Samarbeid med andre institusjoner krever en klar ansvarfordeling herunder en skriftlig avtale om deling av utgifter.

Publisert 8. feb. 2019 11:11 - Sist endret 27. feb. 2019 13:25