English version of this page

Innovasjon og kommersialisering

Hva gjør du når du har en idé eller teknologi som har næringsmessig potensial?

Utlysning av midler til innovasjon (verifisering) 2019

Universitetet i Oslo utlyser for fjerde gang innovasjonsmidler til verifisering, og utvider utlysningen til også å omfatte sosial innovasjon. For 2019 er det avsatt 9 mill. kroner til tidligfasestøtte til verifiseringsmidler med snarlig oppstart. Søknadsfrist er mandag 25. mars 2019 kl 23.59. 

Les mer om ordningen

Meldeplikt

Universitetets ansatte har meldeplikt til Inven2 for arbeidsresultater med næringsmessig potensial som gjøres i arbeidsforholdet. Er du i tvil om arbeidsresultatet har næringsmessig potensial ta kontakt med Inven2. Les mer om prosedyrene for å melde din ide til Inven2 (inven2.com).

Inven2

Inven2 forvalter, utvikler og kommersialiserer alle arbeids- og forskningsresultater med kommersielt potensial fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst HF. Inven2 tar i mot og vurderer arbeidsresultater ved UiO som har et potensial for næringsmessig utnyttelse. Dersom resultatene vurderes å ha et kommersielt potensial, vil Inven2 sikre rettigheter til resultatene og håndtere den videre kommersialiseringsprosessen. De to selskapene Birkeland Innovasjon og Medinnova ble formelt slått sammen til Inven2 i juni 2010, og utgjør nå den største aktøren innen kommersialisering av Life Science forskning i Norge.

Ansattes rettigheter

I de tilfeller hvor UiO overtar den ansattes rettigheter til arbeidsresultater, har den ansatte krav på godtgjørelse fra UiO. UiO har implementert en rettighetspolitikk, som regulerer eventuelle nettoinntekter på følgende måte: 1/3 til oppfinneren/arbeidstaker, 1/3 til til UiO, 1/3 til Inven2.

Publisering ved kommersialisering

Ansatte har anledning til å publisere, men dersom man ønsker å kommersialisere oppfinnelsen må Inven2 kontaktes slik at rettighetene til resultatene kan sikres før publisering finner sted. Hvis man ikke sikrer rettighetene før publisering, vil det medføre at oppfinnelsen ikke kan kommersialiseres  Andre forutsetninger for publisering er:

  • at det er gitt beskjed om at man ønsker å publisere samtidig som arbeidsresultatet meldes til Inven2
  • en eventuell avtale med tredjepart må ikke være til hinder for publisering eller kommersialisering ved UiO
Publisert 18. aug. 2008 15:54 - Sist endret 16. aug. 2021 16:20