Kontaktinformasjon for økonomi

Kontaktpunkter i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring (ØVA)

Kontaktpunkter på enhetene

HF

Fakultetssekretariatet/Administrasjon

IAKH

IFIKK

IKOS

ILOS

ILN

IMK

IMV

MultiLing

Senter for Ibsen-studier

JUS

JUS: Kontaktpersoner for økonomi

MN

MN: Kontaktpersoner for økonomi

MED

Fakultetsadministrasjonen

Halvor Fahle

Helsam

Navn Oppgaver Gir støtte til

Kirsti Langvatn

Faglig koordinator av økonomiarbeidet ved Instituttet.

Budsjett, årsplan og langtidsbudsjett. 

Regnskap, prognoser

Kontrollprogram lønn/regnskap.

Prosjektøkonomi EU, NFR, Norhed mfl.

Avdeling for samfunnsmedisin

Avdeling for sykepleievitenskap

Instituttet overordnet

Michael Zeiner

Budsjett, årsplan og langtidsbudsjett. 

Regnskap, prognoser.

Prosjektøkonomi EU, NFR mfl.

Avdeling for tverfaglig helsevitenskap

Avdeling for Helseøkonomi og helseledelse

Irene Auke

Budsjett, regnskap, prognoser

Prosjektøkonomi NFR mfl.

Avdeling for Allmennmedisin

Avdeling for Medisinsk etikk

Anne-Kristin Jørgensen Ruud

DAM-rapportering

Budsjettering og oppfølging prosjekter

Innleggelse av dokumenter i Ephorte

Fakturering og oppfølging av utvalgte prosjekter

Andre støttefunksjoner innenfor økonomi

Hele instituttet

Ada Winge

Innkjøp

Fakturabehandling

Reiseregninger og refusjoner

Hele instituttet
Christian Englien

Innkjøp

Fakturabehandling

Reiseregninger og refusjoner

Hele instituttet

IMB

Økonomimedarbeidere Ansvarsområder
Trude Abelsen

Seksjonsleder

Elisabeth Augdahl
 • Fakturabehandling
 • Bilag
Malarvili Inparajan
 • Fakturabehandling
 • Bilag
Helene Fondevik
 • Avdeling for ernæringsvitenskap
 • Avdeling for biostatistikk (Gruppene Arnoldo Frigessi, Marit Veierød, Jukka Corander) 
Habib Moradi
 • Instituttets fellesadministrasjon
 • Seksjon for intern service
 • Avdeling for Atferdsvitenskap
Marion Renfang Fierro
 • Avdeling for Molekylærmedisin:
  • Seksjon for anatomi
  • Seksjon for fysiologi
Sariya Inadomi
 • Avdeling for Molekylærmedisin:
  • Seksjon for anatomi
  • Seksjon for fysiologi
 • Avdeling for komparativ medisin
 • Disseksjonlaben

Bonny Alexandre Ette

 • Avdeling for Molekylærmedisin:
  • Seksjon for biokjemi
  • Gruppe Jan Bjålie og T. Leergaaard, Seksjon for anatomi 
 • Senter for Fremragende Forskning  HTH Biohybridteknologi
Andrea Sembenini
 • Bevilgningsfinansierte virksomhet (basis)
 • Leiested
 • Avdeling for biostatistikk (Alle grupper unntatt Arnoldo Frigessi, Marit Veierød og Jukka Corander) 

Klinmed

Økonomimedarbeidere Ansvarsområder
Hans-Jørgen Lund
 • Seksjonssjef
 • Økonomistyring
 • Budsjett
 • Regnskap
Oksana Takhirova
 • Prosjektøkonom for:
  • Barne - og ungdomsklinikken (BAR)
  • Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT)
  • Kreftklinikken (KRE)
  • Senter for kreftcelle re-programmering (CanCell)
  • K.G. Jebsen - Senter for immunterapi mot kreft (KRE)
  • CoMorMent og RESCUER
Willemijn Solheim
 • Prosjektøkonom for:
  • Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK)

  • Internasjonale prosjekter (ikke EU)

Suresh A. Johnpillai
 • Prosjektøkonom for:
  • Klinikk for laboratoriemedisin (KLM)
  • K.G. Jebsen-senter for forskning og influensavaksiner
  • K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning
  • K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft
Theresa Nguyen
 • Prosjektøkonom for:
  •  Medisinsk klinikk (MDK)
  •  Kvinneklinikken (KVI)
  •  Nevroklinikken (NVR)
  • Ortopedisk klinikk (OPK)
  •  Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA)
  • Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (KIL - Campus Ahus)
  • Klinikk for kirurgiske fag (KKF - Campus Ahus)
  • Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (KHP - Campus Ahus)
  • Prosjekter finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen
Martin Maier
 • Prosjektøkonom for:
  •  Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA)
Anniken Kjærnet
 • Bilag (bilagslønn, reiseregninger, utgiftsrefusjoner)
 • Honorar
 • Fakturaer
 • Kontrollprogram

OD

OD: Kontaktpersoner for økonomi

SV

SV: Kontaktpersoner for økonomi

TF

Renate Salomonsen

UV

UV: Kontaktpersoner for økonomi

Ansvarlige for bilag og bestilling

Ansvarsområder økonomistyring

UB

UB: Kontaktpersoner for økonomi

KHM

KHM: Kontaktpersoner for økonomi

NHM

Vollelv, Cathrine

Næss, Hilde

Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa

LOS

Hvem kontakter du for internadministrative oppgaver i LOS?

Hvem kontakter du i USIT?

STK

Sæther, Liv fungerende kontorsjef

SUM

Marius Bergh

Terje Røysum

 

Publisert 19. mai 2015 13:14 - Sist endret 22. juni 2022 10:44