Kontaktveileder for økonomi på UV

UV-fakultetet

For spørsmål knyttet til fakultetets økonomiseksjon og overordnede økonomiske spørsmål.

Pascal Morize
Økonomileder/ Seksjonssjef

E-post: pascal.morize@uv.uio.no
Telefon: 22 85 82 64

Ansvarsfordeling økonomistyring

UV-fakultetsadministrasjon

For spørsmål knyttet til fakultetets økonomi og økonomiprosesser.

Trine Labahå
Rådgiver

E-post: trine.labaha@uv.uio.no
Telefon: 22 85 80 55

Innkjøp, utlegg og reiseregninger

For spørsmål knyttet til innkjøp, utlegg og reiseregninger.

Institutt for pedagogikk

For spørsmål knyttet til instituttets økonomi og økonomiprosesser.

Trine Labahå
Rådgiver

E-post: trine.labaha@uv.uio.no
Telefon: 22 85 80 55

Institutt for spesialpedagogikk

For spørsmål knyttet til instituttets økonomi og økonomiprosesser.

Miona Abe
Seniorkonsulent

E-post: miona.abe@uv.uio.no
Telefon: 22 85 60 93

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

For spørsmål knyttet til instituttets økonomi og økonomiprosesser.

Terje Gulseth
Rådgiver

E-post: terje.gulseth@uv.uio.no
Telefon: 22 85 53 05

Centre for Educational Measurement (CEMO)

For spørsmål knyttet til senterets økonomi og økonomiprosesser.

Trine Labahå
Rådgiver

E-post: trine.labaha@uv.uio.no
Telefon: 22 85 80 55

FIKS - Forskning, Innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

For spørsmål knyttet til senterets økonomi og økonomiprosesser.

Terje Gulseth
Rådgiver

E-post: terje.gulseth@uv.uio.no
Telefon: 22 85 53 05