Fullmaktskart ved ansettelser

Stillingsgruppe

Innstillingsmyndighet

Tilsettingsmyndighet

Teknisk-administrative
stillinger

Nærmeste leder

Tilsettingsråd med ni medlemmer. Fire av medlemmene med vara oppnevnes av UiO. NTL, Forskerforbundet, Akademikerne og Parat oppnevner et medlem hver. I tillegg oppnevner UiO leder av tilsettingsrådet..

Instruktørtannlege,
spesialtannlege,
avdelingstannlege

Nærmeste leder

Tilsettingsråd med tre medlemmer. Fakultetsdirektør eller den fakultetsdirektør bemyndiger leder organet og oppnevner i tillegg en arbeidsgiverrepresentant. En representant oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene.

Universitetsbibliotekar,
førstebibliotekar

Nærmeste leder 

For stilling som førstebibliotekar
skal innstillingsrådet oppnevne en sakkyndig komite som skal avgi bedømmelse før innstillingen

Tilsettingsråd med fem medlemmer. Bibliotekdirektøren leder rådet, som har to arbeidsgiverrepresentanter i tillegg, hvorav den ene oppnevnes av bibliotekdirektøren og den andre av bibliotekstyret. To representanter oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene, hvorav en skal være universitetsbibliotekar.

Fakultetsdirektør,
fagdirektør,
intern revisor,
bibliotekdirektør,
assisterende universitetsdirektør

Universitetsdirektøren. Det oppnevnes et utvalg som bistår under vurdering av kandidater. Tjenestemannsorganisasjonene skal være representert i utvalget med en felles representant. Ved tilsetting i fakultetsdirektørstilling skal dekanen være representert i utvalget.

Universitetsstyret

Universitetsdirektør

Innstillingsutvalg sammensatt av universitetsstyret, med studentrepresentasjon

Universitetsstyret

Dekan, museumsdirektør

Fakultetsstyret
Museumsstyret

Universitetsstyret

Instituttleder

Instituttstyre eller instituttråd

Fakultetsstyret

Stipendiat,
Vitenskapelig assistent,
Forsker SKO 1108,
Postdoktor

Alternativer:

 • Instituttstyre
 • Innstillingsutvalg på fakultetsnivå
 • Innstillingsutvalg på instituttnivå

Alternativer:

 • Fakultetsstyret
 • Tilsettingsutvalg på fakultetsnivå *
 • Instituttstyret

Tilsettingsutvalg (ikke reglementsfestet sammensetning- må ha studentrepresentasjon)

Vitenskapelige mellomgruppestillinger

Alternativer:

 • Instituttstyre
 • Dekan
 • Innstillingsutvalg på fakultetsnivå
 • Innstillingsutvalg på instituttnivå

Alternativer:

 • Fakultetsstyret
 • Tilsettingsutvalg på fakultetsnivå *

Professor,
Forsker SKO 1183

Alternativer:

 • Dekan
 • Innstillingsutvalg på fakultetsnivå
 • Instituttstyret

Etter bedømmelse fra sakkyndig komite

Alternativer:

 • Fakultetsstyret
 • Tilsettingsutvalg på fakultetsnivå *

Tilsetting uten forutgående kunngjøring i professor I-stillinger avgjøres av universitetsstyrets tilsettingsutvalg

Professor SKO 1404

Alternativer:

 • Fakultetsstyret
 • Innstillingsutvalg på fakultetsnivå

Det forutsettes professorkompetanse som basis. Det nedsettes derfor normalt ikke sakkyndig komite.

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg

Forlengelser i vitenskapelig stilling

* Tilsettingsutvalg på fakultetsnivå skal være sammensatt av dekan, to representanter i vitenskapelig stilling, en i teknisk-administrativ stilling og en student.

Publisert 25. feb. 2014 15:32 - Sist endret 24. sep. 2019 15:29