English version of this page

Retningslinjer for mottak av gjesteforskere ved IBV

Institutt for biovitenskap mottar hvert år en rekke gjesteforskere. Det kan være gjesteforskere som er her fra 3 uker til et år, eller utenlandske stipendiater som har sin lønn fra hjemlandet.

Hva er en gjesteforsker?

Gjesteforsker defineres som en person som er invitert hit av instituttets egne ansatte ut fra et faglig formål og som skal oppholde seg på instituttet i en avgrenset periode. Gjesteforskere er ikke ansatt eller lønnet av UiO.

Utenlandske gjesteforskere

  • Besøk av utenlandske forskere er et ledd i internasjonaliseringen og UiO og instituttet skal legge til rette for at oppholdet her skal bli vellykket.
  • Stipendiater må dokumentere at de har nok driftsmidler til oppholdet.

Norske gjesteforskere

  • Ved mottak av norske gjesteforskere skal det før ankomst foreligge en anbefaling fra vedkommendes institusjon eller en avtale mellom denne institusjonen og IBV.
  • Avtalen skal definere formål, varighet og behovet for infrastruktur og dekning av kostnader.

Gjesteforskeropphold over én måned

For å sikre en felles policy har instituttet vedtatt følgende retningslinjer for mottak av gjesteforskere av mer enn en måneds varighet:

  1. Søknad om mottak av gjesteforskere skal sendes via instituttledelsen.
  2. Søknaden skal beskrive formålet ved oppholdet og varighet.
  3. Søknaden må beskrive behovet for infrastruktur ( utover kontorarbeidsplass ).
  4. Ved publisering skal instituttets adresse benyttes.
  5. Inntil videre er gruppeleder ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader ved mottak av gjesteforskere.
Publisert 5. nov. 2015 14:47 - Sist endret 24. juli 2019 11:27