Mottak av nyansatte og gjester fra utlandet

Hva må ordnes før ankomst?

Hva må ordnes etter ankomst?

Lokale mottaksrutiner

Følgende enheter har utfyllende mottaksrutiner for internasjonale forskere og gjester:

Arrangementer

Fra sentralt hold organiseres det arrangementer og kurs som er spesielt rettet mot internasjonale forskere.

Se også