Mottak av nyansatte og gjester fra utlandet

Hvem gjør hva?

Hva må ordnes før ankomst?

Hva må ordnes etter ankomst?

Lokale mottaksrutiner

Følgende enheter har utfyllende mottaksrutiner for internasjonale forskere og gjester:

Arrangementer

Fra sentralt hold organiseres det arrangementer og kurs som er spesielt rettet mot internasjonale forskere.

Se også