Rekruttering ved Det juridiske fakultet

Å rekruttere medarbeidere er en av de viktigste investeringene UiO gjør. En god og riktig planlegging vil både kunne effektivisere prosessen og bidra til at regler i forbindelse med saksbehandling overholdes.

Fullmaktsstruktur

Teknisk og administrative tilsettinger

Vitenskapelige tilsettinger

  • Rutiner for tilsetting i førsteamanuensisstillinger
  • Vitenskapelige assistenter
  • Stipendiat og postdoktor
    1. Personal utformer kunngjøringstekst for basisfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger. Stipendiatstillinger lyses ut fast to ganger i året. Ved andre vitenskapelige tilsettinger utformes kunngjøringsteksten på instituttene i samråd med personalkonsulent. Kunngjøringen skal godkjennes av innstillingsorganet og vedtas av tilsettingsorganet.
    2. Innstillingsorganet oppnevner en bedømmelseskomite for å vurdere søkernes faglige kvalifikasjoner. Bedømmelseskomiteen består normalt av tre personer, der begge kjønn bør være representert. Når bedømmelsen foreligger er det vanlig å intervjue de som er rangert høyest. Formålet med intervjuet er å vurdere søkernes personlige kvalifikasjoner for stillingen og avklare forventninger til stillingen. Basert på en helhetlig vurdering utformes en innstilling.
    3. På bakgrunn av innstillingen fatter fakultetets Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) vedtak om tilsetting.
Publisert 12. nov. 2015 11:12 - Sist endret 4. mai 2020 13:39