Aktuelle seminarer og konferanser for studieadministrasjonen

Tid Arrangement Aktuelt for
Februar NOKUT-konferansen: http://www.nokut.no/ Studiekvalitet og internasjonalisering
Februar STUA-seminar Alle
Mars SIUs internasjonaliseringskonferanse https://www.siu.no/ - usikkert om denne blir siden SIU er blitt til DIKU. Internasjonalisering og phd
Mars MNT-konferansen annethvert år: MN har den i 2017 Alle
Mars REAL utdanning - MNs utdanningsseminar Alle
April Nasjonalt studieadministrativt seminar i realfag Alle
April EAIE (European Association of International Education) Spring Academy http://www.eaie.org/training.html Internasjonalisering
Mai Digitaliseringskonferansen UNIT IT i utdanning
Juni Nasjonal forskerutdanningskonferanse PhD
Juni European University Association - Council for Doctoral Education http://www.eua.be/ PhD
Juni First Year Experience http://www.efye2019.ie/ Studiestart, førsteåret, også vit. ansatte
September EAIE: European Association of International Education: http://www.eaie.org/ Internasjonalisering
September TAICEP The Association for Internastional Evaluation Credential Professionals http://www.taicep.org Internasjonalisering
September

Inspera-seminar 

https://www.inspera.com/

IT i utdanning
Oktober UHR karakterkonferanse http://www.uhr.no/ Eksamen og studiekvalitet
September Nasjonalt studieveilederseminar Studieveiledere
Okober/november STUA dagsseminar Alle
November NOKUT konferanse http://www.nokut.no/ Internasjonalisering/studiekvalitet
November EAIE Autumn Academy http://www.eaie.org/ Internasjonalisering

Annet

Husk på at du også kan søke om Erasmus+ mobilitetstilskudd som administrativt ansatt!

Publisert 27. mai 2016 13:27 - Sist endret 26. aug. 2019 10:55