Aktuelle seminarer og konferanser for studieadministrasjonen

Tid Arrangement Aktuelt for
Januar/februar

NOKUT-konferansen: http://www.nokut.no/

https://www.nokut.no/hendelser/ar/januar/nokuts-konferanse-om-hoyere-utdanning/

Studiekvalitet og internasjonalisering
Februar STUA-seminar Alle
Februar

BOTT samarbeidet:Timeplanlegging

https://www.bott-samarbeidet.no/fagsamarbeid/studie-bott/tp/brukerforum/

Alle som jobber med timeplanlegging
Mars

DIKU konferansen: 

https://diku.no/arrangementer/diku-konferansen-for-hoeyere-utdanning

Alle
Mars

PRIDE nettverk. Association for professionals in doctoral education

http://www.pride-network.eu/Events

ph.d.
Mars

FS brukerforum

Noen år har det vært på høsten.

FS-Eureka
April EAIE (European Association of International Education) Spring Academy http://www.eaie.org/training.html Internasjonalisering
April Veilederkonferanse USA ForVei
Mai Nasjonalt studieadministrativt seminar i realfag Alle
Mai

Digitaliseringskonferansen UNIT

https://www.unit.no/digitaliseringskonferansen-hoyere-utdanning-og-forskning-2020

IT i utdanning
Juni EUA-CDE (European University Association - Council for Doctoral Education) http://www.eua.be/ ph.d.
Juni First Year Experience http://www.efye2019.ie/ Studiestart, førsteåret, også vit. ansatte
September EAIE: European Association of International Education: http://www.eaie.org/ Internasjonalisering
September Nasjonal forskerutdanningskonferanse ph.d.
September/oktober TAICEP The Association for Internastional Evaluation Credential Professionals http://www.taicep.org Internasjonalisering
September

Inspera-seminar 

https://www.inspera.com/

IT i utdanning
September Nasjonalt studieveilederseminar Studieveiledere
September/oktober

UNICA: Nettverk av universiteter i europiske hovedsteder: http://www.unica-network.eu/

http://www.unica-network.eu/page/doctoral-education

Ulike temaer for alle

ph.d.

Oktober UHR karakterkonferanse http://www.uhr.no/ Eksamen og studiekvalitet
November

Europeisk kvalitetssikringskonferanse

https://www.nokut.no/hendelser/ar/januar/nokuts-konferanse-om-hoyere-utdanning/

Studiekvalitet, ph.d., studieweb
November EAIE Autumn Academy http://www.eaie.org/ Internasjonalisering
November Nasjonal lektorkonferanse LeP, KURT
November

UNIT Digitaliseringskonferanse

https://www.unit.no/

IT i utdanning

Annet

Husk på at du også kan søke om Erasmus+ mobilitetstilskudd som administrativt ansatt!

Publisert 27. mai 2016 13:27 - Sist endret 31. jan. 2020 14:11