English version of this page

Kvalitetssystemet for studier v/ IPED

Kvalitetssystemet for studier er et vurderingssystem som inneholder en systematisk informasjoninnsamling og rapportering om vesentlige aspekter ved kvaliteten på studietilbudet fra enkeltemner til studieprogram. Det forutsettes at denne informasjonen legges til grunn for vedtak og tiltak for å bedre studiekvaliteten. 

Regelverk

IPEDs kvalitetssystem er basert på gjeldende utgave av UiOs regelverk, UV-fakultetets kvalitetssystem og strategiske plan.

 

Skjemaer og maler

Her finner du mal for evaluering av emner som kan benyttes om ønskelig, samt rapporteringsskjema som skal benyttes ved rapportering av periodisk emneevaluering. 

Periodiske tabeller for emneevaluering

Her finner du oversikter over gjennomførte og planlagte emneevalueringer v/ IPED.