Leiers bruk av arealene

Leier skal benytte UiOs arealer på en måte som ikke forringer eiendommen, og  som ikke er til sjenanse for andre leiere eller naboer.

Leier skal være skånsom i sin bruk og ikke belaste bygningen og tekniske anlegg mer enn det de er konstruert for. Dette gjelder fordi:

  • Godt inneklima avhenger av at rommene brukes til det antall personer og den type virksomhet ventilasjonssystemer m.m. er dimensjonert for.
  • Tunge installasjoner som for eksempel arkivskap og bokhyller kan belaste bygningen mer enn det bærekonstruksjon er dimensjonert for.
  • En installasjon av nytt energikrevende utstyr kan medføre behov for oppgraderinger av det eksisterende elektriske anlegget.

Ved endringer som kan påvirke inneklima, bærekonstruksjon og elektriske anlegg skal EA kontaktes på forhånd.

Leier skal Ikke foreta bygningsmessige endringer (overflater, vegger, elektro etc) med mindre dette er skriftlig godkjent av EA før arbeidene starter. Slike endringer skal dokumenteres. For leide arealer vil leier måtte dekke eventuelle tilbakestillingskostnader ved avslutning av leieforholdet.

Ikke bruke tekniske arealer, korridorer og trapper til oppbevaring.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.