Emner innen pedagogikk

Viser 1–47 av 47 emner
Emne Studiepoeng
PED1001 – Læring og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED1002 – Danning og utdanning (20 studiepoeng) 20
PED1010 – Metode 1 (10 studiepoeng) 10
PED1020 – Metode 2 (10 studiepoeng) 10
PED1360 – Flerkulturell pedagogikk - Videreutdanning (30 studiepoeng) 30
PED2103 – Utvikling og læring; deltagelse og tilrettelegging i skole og barnehage (20 studiepoeng) 20
PED2201 – Skole, danning og didaktikk (20 studiepoeng) 20
PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk (30 studiepoeng) 30
PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk (15 studiepoeng) 15
PED4051 – Veiledning (5 studiepoeng) 5
PED4101 – Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser (15 studiepoeng) 15
PED4102 – Språk, kommunikasjon og læring (20 studiepoeng) 20
PED4103 – Testmetode (psykometri) (5 studiepoeng) 5
PED4104 – Rådgivning og veiledning (15 studiepoeng) 15
PED4105 – Forskningslitteratur og oppgavearbeid (5 studiepoeng) 5
PED4190 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (30 studiepoeng) 30
PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (45 studiepoeng) 45
PED4301 – Læreplanstudier (10 studiepoeng) 10
PED4302 – Perspektiver på barn og unge i utdanning (10 studiepoeng) 10
PED4303 – Danning og demokratisering (10 studiepoeng) 10
PED4304 – Forskningsforum (10 studiepoeng) 10
PED4305 – Tekstanalyse (5 studiepoeng) 5
PED4307 – Litteraturgjennomgang (5 studiepoeng) 5
PED4391 – Masteroppgave - Allmenn studieretning (60 studiepoeng) 60
PED4392 – Masteroppgave - utdanning, danning og oppvekst (45 studiepoeng) 45
PED4401 – Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet: En innføring (15 studiepoeng) 15
PED4402 – Digitalisering av læring, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
PED4403 – Ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling (10 studiepoeng) 10
PED4410 – Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner (10 studiepoeng) 10
PED4420 – Motivasjon og ledelse (5 studiepoeng) 5
PED4430 – IKT i samfunnsperspektiv (5 studiepoeng) 5
PED4440 – Læring, teknologi og arbeid (20 studiepoeng) 20
PED4451 – Vurdering (10 studiepoeng) 10
PED4460 – Vurdering av læremidler og læringsressurser (5 studiepoeng) 5
PED4480 – Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4481 – Praksis 1 (5 studiepoeng) 5
PED4482 – Praksis 2 (5 studiepoeng) 5
PED4490 – Masteroppgave - Kunnskap, utdanning og læring (30 studiepoeng) 30
PED4491 – Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (45 studiepoeng) 45
PED4520 – Sosiale medier og nettverksanalyse (15 studiepoeng) 15
PED4550 – Designbaserte metoder, medieetnografi og interaksjonsanalyse (15 studiepoeng) 15
PED4580 – Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4581 – Praksis 1 (5 studiepoeng) 5
PED4582 – Praksis 2 (5 studiepoeng) 5
PED4590 – Masteroppgave-Kommunikasjon, design og læring (30 studiepoeng) 30
PED4591 – Masteroppgave - Kommunikasjon, design og læring (45 studiepoeng) 45
UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. (10 studiepoeng) 10