English version of this page

Kjøreplan og frister for lønns-, reise- og refusjonsutbetalinger

Seksjon for lønn utbetaler alle lønns-, reise- og refusjonsbilag som er mottatt innen frist.

Merk: Reiser og refusjoner som er blitt registrert i HR-portalen utbetales først når papirbilaget med dokumentasjon er mottatt av Seksjon for lønn.


Lønnskjøringer

 • Det kjøres én hovedlønnskjøring og én korrigeringskjøring per måned. All utbetaling av lønn og honorarer kommer med på den første av disse kjøringene dersom det er mulig. Husk at registreringen i SAP også har betydning for systemtilganger for den enkelte ansatte. Kommer melding om forsinkelse for sent til Seksjon for lønn og hovedlønnskjøring, vil den ansatte ikke bare få en forsinket lønnsutbetaling, men også miste systemtilganger.
 • Nytilsettinger og forlengelser må meldes av personalkonsulent via ePhorte i god tid til Seksjon for lønn, senest 1 uke før hovedlønnskjøring. Husk at for sen melding vil, i tillegg til forsinket utbetaling, fjerne alle systemtilganger for de berørte ansatte.
 • Som leder kan du sjekke i  HR-portalen under Lederselvbetjening > Datoer for team > Teamkalender om det er ansatte som skal ha forlengelse. Ta kontakt med personalkonsulent på din enhet for å få oversikt.

Reise- og refusjonskjøringer

Det kjøres reise- og refusjonskjøringer to ganger per måned, med noen unntak, se kjøreplan under.

Frister

 • Frist for lønnsbestillinger:
  • Utbetaling på oppgitt dato forutsetter at Seksjon for lønn mottar lønnsbestillinger i ePhorte/SAPUiO og papirbilag i internpost innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Lønnsbestillinger og papirbilag må behandles først av lokal personalenhet som så videresender dem til Seksjon for lønn. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
  • Frister for e-bilag: Systemet stenger kl. 15.00 på oppgitt dato og åpner igjen 3 arbeidsdager senere.
 • Frister for reise- og utgiftsrefusjoner:
  • Helelektroniske bilag og krav må være ferdig anvist i HR-portalen innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Alle papirbilag må være mottatt innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Papirbilag må behandles først av lokal økonomienhet som så videresender dem til Seksjon for lønn. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
 • Omposteringer: For ompostering gjelder de same fristene som for tilsvarende type ordinære bilag.

Kjøreplan

Merk: Endringer av datoer kan forekomme. Sjekk derfor alltid denne nettsiden for oppdatert informasjon.
Kjøring Frist ved lokal
personal-/økonomienhet
Frist ved
Seksjon for lønn
Frist for
e-bilag
Utbetaling
April 2017
Reiser og refusjoner 15.03.2017 22.03.2017   07.04.2017
Månedslønn og bilagslønn 20.03.2017 27.03.2017 04.04.2017 11.04.2017
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 30.03.2017 06.04.2017 20.04.2017 28.04.2017
Mai 2017
Reiser og refusjoner 11.04.2017 18.04.2017   02.05.2017
Månedslønn og bilagslønn 17.04.2017 24.04.2017 05.05.2017 15.05.2017
Reiser og refusjoner 25.04.2017 02.05.2017   18.05.2017
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 03.05.2017 10.05.2017 19.05.2017 31.05.2017
Juni 2017
Reiser og refusjoner 15.05.2017 22.05.2017   08.06.2017
Månedslønn og bilagslønn 19.05.2017 26.05.2017 07.06.2017 15.06.2017
Reiser og refusjoner 31.05.2017 07.06.2017   23.06.2017
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 06.06.2017 13.06.2017 21.06.2017 30.06.2017
Juli 2017
Reiser og refusjoner 15.06.2017 22.06.2017   06.07.2017
Månedslønn og bilagslønn 18.06.2017 25.06.2017 03.07.2017 09.07.2017
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 05.07.2017 12.07.2017 20.07.2017 30.07.2017
August 2017
Reiser og refusjoner 16.07.2017 23.07.2017   06.08.2017
Månedslønn og bilagslønn 20.07.2017 27.07.2017 06.08.2017 14.08.2017
Reiser og refusjoner 29.07.2017 03.08.2017   20.08.2017
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 07.08.2017 14.08.2017 22.08.2017 30.08.2017
September 2017
Reiser og refusjoner 15.08.2017 22.08.2017   07.09.2017
Månedslønn og bilagslønn 23.08.2017 30.08.2017 07.09.2017 14.09.2017
Reiser og refusjoner 31.08.2017 06.09.2017   21.09.2017
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 06.09.2017 13.09.2017 21.09.2017 28.09.2017
Oktober 2017
Reiser og refusjoner 13.09.2017 20.09.2017   05.10.2017
Månedslønn og bilagslønn 20.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 12.10.2017
Reiser og refusjoner 28.09.2017 04.10.2017   19.10.2017
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 08.10.2017 15.10.2017 23.10.2017 30.10.2017
 
Publisert 13. juli 2015 15:43 - Sist endret 19. apr. 2017 12:05