Retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved Det juridiske fakultet

Retningslinjene er vedtatt av dekanen 27. februar 2018. De nye retningslinjene gjelder for forsknings- og utdanningsterminer med oppstart fra og med høsten 2019.

Førsteamanuensis og professor

Retningslinjer og søknadsskjema for førsteamanuenser og professorer med like deler forsknings- og undervisningsplikt i stillingen.

Universitetslektor, førstelektor og dosent

Retningslinjer og søknadsskjema for universitetslektorer, førstelektorer, dosenter og andre fast vitenskapelig ansatte med undervisningsplikt tilsvarende lektorer.

Søknadsfrister:

  • 1. februar for vårsemesteret påfølgende år.
  • 1. september for høstsemesteret påfølgende år.