Retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin ved Det juridiske fakultet

Retningslinjene er vedtatt av dekanen 27. februar 2018. De nye retningslinjene gjelder for forskningsterminer med oppstart fra og med høsten 2019.

Førsteamanuensis og professor

Retningslinjer og søknadsskjema for førsteamanuenser og professorer med like deler forsknings- og undervisningsplikt i stillingen.

Universitetslektor, førstelektor og dosent

Retningslinjer og søknadsskjema for universitetslektorer, førstelektorer, dosenter og andre fast vitenskapelig ansatte med undervisningsplikt tilsvarende lektorer.

Søknadsfrister:

  • 1. februar for vårsemesteret påfølgende år.
  • 1. september for høstsemesteret påfølgende år.