I ansettelsestiden

Arbeidet som stipendiat er svært selvstendig. Du disponerer selv arbeidstiden din over en lengre periode.

Tid på ph.d.-programmet

Du har studierett på ph.d.-programmet uavhengig av om du er ansatt i en stipendiatstilling ved UiO eller ikke. Normert tid på ph.d.-programmet er 3 år med fulltidsstudier eller 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Lovfestede permisjoner og pliktarbeid medregnes ikke her.

Sluttdato for studieretten på programmet finner du i Studentweb. Husk at denne datoen kan være forskjellig fra siste tilsettingsdato hvis du er tilsatt i en stipendiatstilling. I så fall er det siste tilsettingsdato som gjelder.

Undervisning

De av stipendiatene som er ansatt for 4 år, har 25 % undervisningsplikt.

Stipendiater som er ansatt for 3 år uten undervisningsplikt, gis også mulighet til å undervise og vil da få forlenget tilsetting tilsvarende utført undervisning.

Arbeidsmiljø

Det er verneombud ved alle grunnenhetene og i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har også et arbeidsmiljøutvalg (LAMU) og en HMS-koordinator. Verneombudsordningen og LAMU er bekrevet på egne nettsider.

Medarbeidersamtaler

Ansatte ved fakultetet skal få tilbud om medarbeidersamtale en gang årlig, og ledere er pålagt å lage en kort rapport om generelle tendenser ved sine enheter i etterkant av samtalene. For stipendiater gjennomgås fremdriftsrapportene på ph.d.- prosjektet i medarbeidersamtalene. UiO har laget en egen nettsiden om medarbeidersamtaler ved universitetet med både informasjon og hjelpespørsmål.

Forlengelser

Forlengelse av ansattelsesperioden som stipendiat gis etter departementes regler og er beskrevet i  Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO. Programrådet for forskerutdanning (PFF), kan etter søknad, gi forlengelse " i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen..." se retningslinjene punkt 14-6. Forlengelser utover 6 måneder avgjøres av Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU).

Publisert 4. nov. 2015 09:14 - Sist endret 26. aug. 2016 16:47