English version of this page

Lønn, refusjon og andre utbetalinger

Månedslønn

Fast og midlertidig ansatte får utbetalt lønn i midten av hver måned.

Timelønn og honorar

Timeansatte og oppdragstakere lønnes etter bilag.

Reiserefusjon

Tjenestereiser skal gjøres opp innen én måned etter reiseslutt.

Utgiftsrefusjon

Utlegg skal kun gjøres i spesielle tilfeller. Les om vilkår og refusjonsrutiner.

Feriepenger

Feriepenger utbetales i juni året etter du har opptjent dem. Se hvordan de beregnes.

Overtid

Overtid utbetales kun for pålagt arbeid utenom normalarbeids-tiden.

Stipend

Har du fått tildelt et stipend? Se hvordan du får det utbetalt.

Forskudd

Skatt

Pensjon

Din alders- og uførepensjon administreres av Statens Pensjonskasse og NAV.

Er du saksbehandler?

Finn rutiner og skjemaer for administrasjon av lønn, refusjon og andre utbetalinger gjennom SAPUiO.