Gjennomføringsplaner

Her redegjøres det for status for gjennomføring av styrevedtakene knyttet til eksternfinansiert virksomhet, administrativ-IT, bilagslønn, studieadministrasjon og UiOs nettsted.

Ansvaret for gjennomføringen er lagt til direktørene i UiO: Ledelsen og støtteenheter, som er det nye navnet på Sentraladministrasjonen.

Direktørene skal etablere gjennomføringsorganisasjoner med tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre vedtakene innenfor rimelige tidsfrister og innenfor rammene av styrevedtakene. Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med fakultetene, universitetsbiblioteket og museene.

Status for gjennomføringsarbeidet per november 2013:

Publisert 13. nov. 2013 08:31 - Sist endret 9. okt. 2015 17:30