IHR: Oppnådde resultater

Gjennom IHR-prosjektet har mange UiO-ansatte vært i sving, og det er gjennomført flere større og mindre endringer som bidrar til at vi jobber smartere. Endringer har skjedd på flere enheter og på flere nivåer i organisasjonen.

Overordnet oversikt over oppnådde resultater

Her er en overordnet oversikt over oppnådde resultater fra IHR og nærhetsmodellen per 1. mai 2015

Administrative IT-systemer

 • Redusert antall innlogginger for UiO-brukere
 • Studenter kan få tilsendt nytt passord på sms
 • "Kiosk"-løsningen er omstrukturert og forbedret, og har blitt tilgjengelig for Mac- og Linux-brukere samt på nettbrett.

Studieadministrasjon

 • Utprøving av samordnet masteropptak ved HF og TF - ny søknadsfrist 1. mars
 • SøknadsWeb med elektronisk opplasting av søknadsdokumentasjon tatt i bruk både for utvekslingsopptak og masteropptak, og NominasjonsWeb tatt i bruk ved hele UiO fra 1. mars 2013 (webapplikasjon der eksterne avtalepartnere kan nominere sine studenter for utvekslingsopphold ved UiO)
 • Fulldigitalisert søknads- og opptaksprosess både for master- og utvekslingsopptak.

Bilagslønn

 • Nettside med felles maler, rutiner, regelverk og informasjon om bilagslønn ble lansert 28. februar 2013
 • Nytt kontaktpunkt i OPA for spørsmål knyttet til informasjonen på nettsiden, ads-sl-bilagslonn@admin.uio.no.

Sentraladministrasjonen

 • Det er vedtatt overført 50 millioner over tre år fra Sentraladministrasjonen til forskning og undervisning. Kuttene går etter planen.
 • Omorganiseringen av USIT (USIT 3.0) er fullført og ny organisasjon iverksatt fra 1. januar 2013.
 • Forslag til omorganiseringen av Teknisk avdeling, nå Eiendomsavdelingen, vedtatt på universitetsstyremøtet 5. februar 2013.

Lønn og HR-portalen

 • HR-portalen har blitt mer brukervennlig
 • Tilgang til portalen fra trådløst nett og utenfra
 • Gjennomgang av alle lønnskontroller har medført færre desentrale lønnskontroller.

 

Annet

 • Nytilsatte skal komme raskt på nett og få tilgang til e-post
 • Krav til vareopptelling for museene er redusert fra tre til en gang per år
 • Ny søkemotor for www.uio.no har blitt lansert (arbeidet er utført av Kommunikasjonsavdelingen og Webseksjonen som en planlagt aktivitet i linjen).