Opptaks- og utvekslingsmodulen i FS

For at internasjonaliseringen av studier skal fungere i praksis, er det viktig at alle som jobber med dette har god kjennskap til hvordan man bruker Felles studentsystem (FS).

Opptaksmodulen

Avdeling for studieadministrasjon bruker opptaksmodulen i FS både til opptak til hele grader og til opptak av utvekslingsstudenter (gjennom nominasjons- og/eller Søknadsweb). Tilbudsbrevene studentene får produseres i opptaksmodulen.

Utvekslingsmodulen

Utvekslingsmodulen i FS er hovedkilde for alle data som samles om UiOs utvekslingstall, og legger dermed grunnlag for det mobilitetstilskuddet fakultetene får tildelt på bakgrunn av antall studenter som reiser på utveksling inn og ut. En utvekslingsavtale regnes bare som gyldig dersom den er registrert i denne modulen. Utreisende studenter får stipend basert på datoene som er registert i utvekslingsmodulen, og de fleste innreisende utvekslingsstudenter får tilsendt opptaksinformasjon basert på det som er registrert der.

Brukerveiledninger for FS

Generelt

Innreisende utvekslingsstudenter

Utreisende utvekslingsstudenter

Publisert 16. sep. 2008 12:42 - Sist endret 1. des. 2020 13:21