Studier

UiOs nettsider, uio.no/studier/, er primærkilden for informasjon til studenter om alle aktuelle studieadministrative tema.

Fakultetenes informasjonssentre:

 • Hjelp til registrering i StudentWeb (SV: Master til institutt).
 • Informasjon om frister. Informasjon på nett og orienteringsmøter, og ellers gjennom informasjonssentrene og infoskjermer (SV: Master til institutt).
 • Søknad om tilrettelegging av eksamen og studiehverdagen (SV: Master til institutt ).
 • Søknad om permisjon, deltidsstudier og utsatt studiestart. (Ved MN til program på institutt, ved MED hhv til Studieseksjonen ved fakultet eller studiekonsulent ved institutt.)
 • Bekreftelser. Studentene blir bedt om å bruke appen Studentbevis, semesterkvittering og evt opptaksbrev som bekreftelse der dette er mulig. Ellers kan det ved spesielle behov bekreftes eksamensdato, permisjon, hvor langt de har kommet i et studieprogram, oppmeldinger, og antall studiepoeng. (SV: Master til institutt).
 • Karakterutskrift. Henvis også til Vitnemålsportalen, bestilling i StudentWeb, evt via nettskjema.
 • Studieveiledning (SV: Master til institutt)
 • Slutte på studieprogram. Ved MN til program på institutt, ved MED hhv til Studieseksjonen ved fakultet/studiekonsulent ved institutt (SV: Master til institutt).
 • Brukernavn. Ved oppmøte og fremvisning av legitimasjon. (Studenter ved Jur fak til Juriteket, alle SV-studenter til IT help desk)
 • PIN-kode til Studentweb. Ved oppmøte og fremvisning av legitimasjon.

Tilrettelegging

Studenter som har behov for tilrettelegging skal kontakte fakultetet sitt. Fakultetene kan ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten for råd og veiledning via tilrettelegging@admin.uio.no

Fakultetene kan også henvise til Tilretteleggingstjenesten ved spørsmål om bla:

 • Søkere til UiO (som har spørsmål om tilrettelegging).
 • Studenter som har behov for å låne tilpasset utstyr som stol, leselampe osv.
 • Studenter som skal søke om mentor gjennom NAV
 • Studenter som trenger henvisning til utredning for lese- og skrivevansker.

Studenter med funksjonsnedsettelse som har kommunal parkeringstillatelse har tilgang til alle avsatte parkeringsplasser på campus (unntatt plass avsatt spesielt til universitetsdirektør el). Studenter som mangler kommunal parkeringstillatelse må ta kontakt med Eiendomsavdelingen.

Se også "Hvem gjør hva?" for oversikt over ansvarsfordeling lokalt, sentralt og Eiendomsavdelingen

Knutepunktet – International student reception:

 • Endring av navn- og fødselsnummer.
 • Oppdatering av mobilnr for internasjonale studenter.
 • Endring av statsborgerskap i FS.
 • Drop-in veiledning om opptak til UiO.
 • Bekreftelse på tilkjent studiekompetanse ved UiO.
 • Betaling: semesteravgift, privatistgebyr. Refusjon av semesteravgift. Registrering av betalt semesteravgift til annen institusjon. Bekreftelser for betalt semesteravgift til SiO ved UiO.
 • Bekreftelse på betalt semesteravgift (til SiO ved UiO) og semesterregistering. Gis kun i helt spesielle tilfeller siden appen Studentbevis dokumenterer at man er student.

Mottak av nye internasjonale studenter

 • Henvendelser om oppholdstillatelse og progresjonsrapporter til UDI.
 • Studentene bestiller progresjonsrapporter ved fornyelse av oppholdstillatelser. Informasjon om dette ligger under Student life. Rapportene utstedes av ansatte i Knutepunktet
 • Bekreftelser på studentstatus til kvotestudenter. Bestilles i nettskjema. Utstedes ansatte i Knutepunktet. Bekreftelse på studentstatus for andre internasjonale studenter henvises til fakultetene, jf over.
 • Spørsmål av praktisk karakter som er relevante for å bli registrert som internasjonal student i Norge (registrering hos politiet, folkeregisteret og NAV).

Henvendelser fra personer eller organ utenfor UiO angående tidligere eller nåværende studenter

Publisert 4. mars 2016 13:36 - Sist endret 7. feb. 2020 16:59