Emner innen praktisk-pedagogisk utdanning, fagdidaktikk og utdanningsledelse

Viser 1–54 av 54 emner
Emne Studiepoeng
DIFO4000 – Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
EDID4001 – Quality English Teaching (10 studiepoeng) 10
EDID4009 – Master's Thesis in English subject didactics (30 studiepoeng) 30
EDID4090 – Masteroppgave engelskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
EDID4102 – English in and out of school (10 studiepoeng) 10
EDID4115 – Linguistic, cultural and literary approaches to teaching English (10 studiepoeng) 10
MDID4001 – Matematikkdidaktisk forskning - eleven, matematikken og samfunnet (10 studiepoeng) 10
MDID4002 – Matematikkdidaktisk forskning - lærerkompetanse, undervisning og vurdering (10 studiepoeng) 10
MDID4009 – Masteroppgave i matematikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
NATDID4001 – Naturfagene, forskning og skole (10 studiepoeng) 10
NATDID4002 – Naturfagene, forskning og samfunn (10 studiepoeng) 10
NATDID4009 – Masteroppgave i naturfagenes didaktikk (30 studiepoeng) 30
NATDID4901V – Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (30 studiepoeng) 30
NDID4001 – Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4002 – Tekstarbeid i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4009 – Masteroppgave i norskdidaktikk (30 studiepoeng) 30
NDID4090 – Masteroppgave i nordisk-, især norskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
UTLED4227 – Ledelse, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng) 15
PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring (30 studiepoeng) 30
RDID4030 – Naturfagdidaktikk fordypning (10 studiepoeng) 10
RDID4190 – Mastergradsoppgave i realfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
RELDID4001 – Religions- og etikkdidaktikk: fag, lærer og elev i et pluralistisk samfunn (10 studiepoeng) 10
RELDID4002 – Aktuelle religions- og etikkdidaktiske temaer: erfaringsdimensjonen, bærekraftig utvikling, narrativer (10 studiepoeng) 10
RELDID4009 – Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
RELDID4090 – Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4001 – Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter (10 studiepoeng) 10
SDID4002 – Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse (10 studiepoeng) 10
SDID4009 – Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4090 – Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
UTLED4062 – Utdanningsvitenskapelige metoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4071 – Prosjektseminar med anvendt metode (20 studiepoeng) 20
UTLED4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4111B – Rektorutdanningen (30 studiepoeng) 30
UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (30 studiepoeng) 30
UTLED4221 – Profesjonalitet og ledelse (10 studiepoeng) 10
UTLED4222 – Kvalitet og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng) 10
UTLED4223 – Globalisering og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
UTLED4224 – Ledelse og styring av utdanning (10 studiepoeng) 10
UTLED4225 – Utdanningsrett og ledelse (10 studiepoeng) 10
UTLED4228 – Utdanningsrett og ledelse (15 studiepoeng) 15
UTLED4301 – Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4302 – Forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
UTLED4303 – Anvendt metode (10 studiepoeng) 10
VEIL4000 – Veiledning i skolen (15 studiepoeng) 15
VEIL4000B – Veiledning i skolen (15 studiepoeng) 15
VEIL4001 – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng) 15
VEIL4002 – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng) 15
VEIL4005 – Veiledning i skolen (5 studiepoeng) 5
VEIL4005B – Veiledning i skolen (5 studiepoeng) 5
VEIL4015 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen (10 studiepoeng) 10
VEIL4020 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2 (15 studiepoeng) 15