English version of this page

Nettskjema-diktafon

Ved UiO er det utviklet en diktafon-app for opptak av lyd fra smart-telefon. Lydfilene sendes til Nettskjema. Appen heter Nettskjema-diktafon og lastes ned fra Google Play og AppStore.

Se egen dokumentasjon for hvordan du tar opp fortrolige data med Nettskjema-diktafon.

Bildet kan inneholde: rød, logo, font, sirkel, materiell eiendom.

 

 
 
 

Viktig informasjon før du starter

Diktafon-appen sender lyd-filene videre til Nettskjema. Av sikkerhetsgrunner er det ikke mulig å avspille lydopptaket direkte fra telefonen. Opptaket krypteres på telefonen og mellomlagres der inntil nett er tilgjengelig (Wifi eller 3G/4G). 

I intervjusammenheng og andre viktige opptak anbefales det å ha med en ekstra enhet for lydopptak som backup. Du kan da f.eks. bruke en iPad eller ekstra telefon som samtidig tar opp med Nettskjema-diktafonen.

Du skal ikke skru av skjermen på telefonen når Nettskjema-diktafon brukes.

Lengde på opptak

Det er en grense på 45 min lyd per opptak. Du vil varslet når maks lengde er nådd. Du kan da levere det du har tatt og begynne på nytt opptak.

Ta i bruk

 • Velg å opprette et ny skjema og velg "Skjematype: Fra mal" og deretter velger du "Nettskjema-diktafon"
 • Du får da opprettet et skjema med følgende oppsett:
  • Følgende spørsmål er i det nye skjemaet (se også eksempelskjema):
   • lydfil (Spesialfelter: vedlegg)
   • kommentar (Spørsmål med tekstsvar)
   • app-id (Spørsmål med tekstsvar)
   • (og eventuelt 'respondent-id'. Se under.)
  • «Kodebok aktivert» er satt til «Ja» under innstillinger.
  • Følgende kodebokverdiene under fanen «Kodebok» for feltene «lydfil», «kommentar», «app-id» (og eventuelt «respondent-id»):
   • recording
   • comment
   • app-id
 • Gå til fanen "Innhent svar" for å åpne skjema og endre nettadresse til noe du husker (eller noter deg skjemaID)

egen url
Finn på et navn som du lett husker. Dersom navnet allerede er tatt, får du beskjed om å velge noe annet.
 • Last ned Nettskjema-diktafon til din mobile enhet:
 • Start appen og oppgi det navnet du gav skjemaet eller ID for skjemaet. 
 • Når opptak er gjennomført se til at telefonen er på nett og at opptaket er levert.
 • I Nettskjemaet du opprettet:
  Lyd-filen skal nå være tilgjengelig under fanen «Se resultater > Enkeltsvar > Liste over enkeltsvar» og i oversikten «Alle svar på en side».
 • Du kan spille av lydfilen med egen avspiller rett fra listen over ekeltsvar. Lydfilen lastes da ikke ned på lokal maskin (gjelder ikke for TSD-skjemaer).
 • Du kan også (om det er i orden å ha lokal kopi av opptak på disk,) laste ned fil og spille av lyden på lokal maskin.

Avspilling og transkripsjon av lydfiler

Filene er i formatet MPEG 4 Audio (.m4a) som er optimalisert for tale. Disse kan avspilles med gratis programvare som VLC media player. Har du behov for et mer dedikert program for transkripsjon kan f4 & f5transcript anbefales

Personvern og sikkerhet

Hvis det skal gjøres opptak av intervjuer til forskningsformål forutsetter dette at man har NSD/REK godkjenning eller tilsvarende. Se retningslinjer for personvern

For prosjekter som skal samle inn og lagre/behandle personsensitive lydopptak i forbindelse med forskning, gjelder egne retningslinjer for sikker lagring i Tjenester for Sensitive data.

Aktivering for lagring i Tjenester for Sensitive data (TSD)

Forskningsprosjekter som har registrert prosjekt i TSD kan få koblet opp appen for levering av lydfilene direkte til prosjektets sikre lagringsområde i TSD.

Nettskjema er da "mediator". I praksis betyr det at teknisk personell ved USIT aktiverer diktafonskjemaet for sikker lagring i TSD. Se rutine for aktivering av Nettskjemaer mot TSD.

Hvordan lokalisere og spille av lydfiler i TSD: 

 • Lydfilene lagres som Nettskjema-vedlegg i et TSD-prosjekt. For å spille av lydfilen (.mp4) må man først lokalisere Nettskjema- mappen som diktafonen leverer lydfiler til. Se "Step 7: Locate and verify test-submission" i brukerveiledningen for TSD
 • Naviger deg frem til mappen data/durable/nettskjema-submissions/langt nummer/skjemaID. Der skal du finne lydfilene kryptert med endelsen ".mp4.asc". De dekrypteres som beskrevet i punkt "c) Decrypt the test-answer"
 • Deretter kan filen spilles av i f.eks. VLC Media Player (høyre klikke og velge "Open With"). 

Respondent-id

Dette er et tilvalg som er beregnet på forskningsprosjekter som bruker av-identifiserte ID-er eller løpenummer for selvrapportering fra respondenter. 

Sett inn et vanlig tekst-spørsmål i Nettskjemaet som heter (og har kodebokverdi) "respondent-id". Når dette feltet finnes, vil appen ved første gangs bruk be brukeren om å skrive inn id-en som vedkommende har fått oppgitt av forskningsprosjektet. Dette gjøres altså kun ved første gangs oppstart av appen.

ID-en vil så sendes med hvert nytt opptak som gjøres fra denne enheten. 


NB: Bruk av denne framgangsmåten låser den aktuelle diktafon-appen til det angitte skjemaet og respondenten kan ikke selv byttet til en annen skjema-id for levering av svar.

Om det er aktuelt å bytte slik at appen leverer til et annet skjema, må appen på mobilen avinnstalleres, og hentes fra play/appstore igjen og innstilles for nytt skjema.

Om ikke feltet respondent-id finnes som felt/kode i skjemaet kan brukeren selv bytte fritt til nytt skjema-id i innstillingen i appen.

For forskere som bruker appen til flere intervjuer (ulike respondenter) kan også et kommentarfelt benyttes for å registrere ID etter hvert opptak hvis ønskelig. 

Brukerstøtte

Hvis behov for teknisk bistand eller har andre spørsmål om bruk av Nettskjema-diktafonen ta kontakt på nettskjema@usit.uio.no 

Publisert 26. sep. 2017 15:29 - Sist endret 31. okt. 2019 15:53