English version of this page

Beregning av brutto årslønn og månedslønn

I arbeidsavtale/lønnsbrev oppgis lønnen som årslønn. I lønnslippen vises månedlig bruttolønn. Mange undrer seg over hvorfor månedlig bruttolønn ikke er lik årslønn delt på tolv. Her er forklaringen:

  • Brutto årslønn er lik avtalt årslønn fratrukket OU-trekk (midler som går til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene opplysnings- og utviklingfond, for tiden kr 400/år). 
  • Brutto årslønn utbetales som fast månedslønn og fremkommer på lønnsslippen med teksten Bruttolønn.
  • Eksempel:

    • Avtalt årslønn = kr 500.000
    • Brutto årslønn = kr 500.000 - kr 400 = kr 499.600
    • På lønnsslippen vises månedslønnen som Bruttolønn kr 41.633,33.
  • Du kan sjekke informasjon om din grunnlønn i HR-portalen, se veiledning.
Publisert 16. juni 2018 12:51 - Sist endret 20. juli 2018 09:29