English version of this page

Grunnbeløpet i folketrygden

Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet, som ofte kalles for G.

Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år med virkning fra 1. mai i takt med forventet lønns- og prisutvikling.

Grunnbeløpet blir benyttet ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.

Per 1. mai 2019 er grunnbeløpet kr 99 858 pr år og kr 8 322  pr måned.

Publisert 19. mars 2015 15:02 - Sist endret 11. juni 2019 12:56