English version of this page

Grunnbeløpet i folketrygden

Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet, som ofte kalles for G.

Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år med virkning fra 1. mai i takt med forventet lønns- og prisutvikling. 

Merk: På grunn av koronasituasjonen er trygdeoppgjøret for 2020 utsatt til høsten, men endringen vil gjelde fra 1. mai.

Grunnbeløpet blir benyttet ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.

Per 1. mai 2019 er grunnbeløpet kr 99 858 pr år og kr 8 322  pr måned.

Publisert 19. mars 2015 15:02 - Sist endret 4. juni 2020 12:27