English version of this page

Grunnbeløpet i folketrygden

Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet, som ofte kalles for G.

Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år med virkning fra 1. mai i takt med forventet lønns- og prisutvikling. 

Grunnbeløpet blir benyttet ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.

Per 1. mai 2020 er grunnbeløpet kr 101 351 pr år og kr 8 446  pr måned.

Publisert 19. mars 2015 15:02 - Sist endret 21. okt. 2020 15:59