Brukertilgang for nyansatte i studieadministrasjonen

Nyansatte i studieadministrasjon som skal jobbe med FS,  studienettsider og ePhorte trenger validering og brukertilgang.

FS

Det er to skjemaer som skal fylles ut:
1 - skjema for taushetserklæring
2 - Skjema for validering

Skjemaene sendes til:

Studieavdelingen v/valideringsansvarlig,
boks 1072 Blindern.

Når kontrakten går ut oppheves valideringen.

Hvis midlertidig ansatte med validering får forlenget kontrakt eller får nye arbeidsoppgaver som krever andre FS-tilganger, må det sendes beskjed om dette til fsvalidering@admin.uio.no eller Anne-Lise Hansen som er fakultetets superbruker.

Studienettsider

For studienettsidene er det fakultetets studienettredaktør som gir redigeringstilgang på studienettsidene og som må ha beskjed fra instituttet. Send e-post.

Nettredaktøren på instituttet gir tilgang til å redigere andre nettsider på instituttet.

ePhorte

Studieadministrative trenger også brukertilgang i ePhorte. Bruk eget nettskjema og fyll inn med SV/stedkode.

Publisert 17. jan. 2012 12:34 - Sist endret 15. okt. 2019 13:01