Aktuelle saker - Side 2

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider.
Publisert 3. juni 2020 16:12

-  12. mars stod jeg på Forskningsparken stasjon med en bærepose papirer som jeg skulle lese på hjemmekontoret. Det ble det aldri noe av. I stedet ble den nye hverdagen en kontinuerlig tilpassing til et stadig skiftende landskap.  Det har vært noen hektiske måneder, sier Kari Marie Pound Davies, assisterende fakultetsdirektør og administrativ studieleder. 

Lyst og stort rom med stoler som står oppå pulter
Publisert 2. juni 2020 10:43

- Læringssenteret og auditorium 6 har fungert godt i mange år, men nå er det behov for en modernisering, sier Mari Anne Ramstad, IT-leder ved SV-fakultetet.

Kvinne som smiler
Publisert 15. mai 2020 12:41

- Vi må sørge for at analysene og konklusjonene utvalget kommer med er konkrete nok til at de gir et godt beslutningsgrunnlag, sier Katinka Holtsmark, som er postdoktor ved Økonomisk institutt. I selskap med blant annet Rune Bjerke og Øystein Dørum er hun valgt ut til å gi regjeringen økonomiske råd, som kan bøte på konsekvensene av koronapandemien i Norge

SV-fakultetets bygning
Publisert 30. apr. 2020 11:34

Geir Sigvat Toft er ansatt som ny leder for Økonomiseksjonen på SV- fakultetet og Fredrik Emil Olsbu som nestleder i samme seksjon. Gunnar Andre Malmin er ansatt som avdelingsleder for studieadministrasjonen ved PSI. Det er navnene på de nye lederne som starter ved SV-fakultetet.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, hake.
Publisert 30. apr. 2020 10:30

Fem forskere ved SV- fakultetet går videre til runde to i søknadsprosessen til ERC Starting Grants (stipend fra Det europeiske forskningsrådet). Fra UiO er det totalt 12 søkere som går videre til runde to, så SV-fakultetet utmerker seg som det fakultetet med flest forskere som går videre.

Bildet kan inneholde: vis enhet, teknologi, elektronisk apparat, tv-apparat, media.
Publisert 29. apr. 2020 16:31

Forskere på både Økonomisk institutt og flere av miljøene på SV- fakultetet har hatt en enorm mediepågang i forbindelse med Koronaepidemien. - Som fagpersoner har vi et særskilt ansvar for å respondere med vår kunnskap, sier professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, kinn, panne.
Publisert 28. apr. 2020 20:50

Dekan Anne Julie Semb ønsker at det jobbes systematisk for å få til en bedre kjønnsbalanse blant faste vitenskapelige ansatte på fakultetet. Hun vil snu en trend der det ansettes flest menn som førsteamanuensiser og der det bare er en svar økning av kvinnelige professorer.

Katt ved tastatur på hjemmekontor
Publisert 28. apr. 2020 12:02

Hvordan er det å begynne i ny jobb når en ikke har en arbeidsplass å gå til? Vi spurte fire nyansatte ved SV-fakultetet. 

Logo for et EU-stipend
Publisert 28. apr. 2020 11:29

SV-fakultetet arrangerer i mai en tredagers workshop for utenlandske kandidater som ønsker å se på muligheten for å søke stipend fra EUs Marie Sklodowska-Curie Actions fellowship (MSCA) til et studieopphold ved UiO.

Gruppemøte med powerpoint presentasjon
Publisert 28. apr. 2020 11:25

Kvinneandelen i prosjektlederstillinger er økt med nær 100 prosent  ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur etter tildelinger fra Norges forskningsråd. - En felles innsats for et godt forskningsmiljø er noe av svaret her, sier professor Kristin Asdal ved forskningsgruppen som opplever økningen.

Bildet kan inneholde: menneskelig.
Publisert 22. apr. 2020 11:16

- Koronapandemien er helt klart mer dramatisk enn alt annet vi har opplevd som samfunn etter andre verdenskrig. Finanskrisen rammet deler av økonomien, men denne pandemien rammer hele samfunnet på en langt mer inngripende måte, sier økonomiprofessor Steinar Holden.

Bildet kan inneholde: yttertøy, kyst.
Publisert 27. mars 2020 10:13

Fra Fedje rett ut mot storhavet nord for Bergen kontrollerer Marta Husa at publikum ikke forstyrrer de digitale disputasene på SV- fakultetet. Masteroppgaven er satt litt på vent.

Kvinne som tar selfie, brunt hår og briller.
Publisert 27. mars 2020 10:13

Mange jobber konsentrert og fint uten barn i huset, mens andre må omfavne det å ha barn hjemme samtidig som de skal få unna arbeidsoppgaver. Her ved: Aashild Ramberg. Les hvordan fem SV-ansatte har det på sitt hjemmekontor i disse koronatider.

Trine Waaktaar portrett
Publisert 27. mars 2020 10:12

SV- fakultetet blir med i det tverrfaglige Honours-programmet sammen med mat.nat og HF. Hvert fakultet skal ha ti studieplasser i denne prestisjetunge bachelor-en.

Middelaldrende mann med skjegg, lite hår på hodet, briller i stripete skjorte.
Publisert 27. mars 2020 09:51

- Forskningsrådet (NFR) ønsker innspill til sin nye strategi og har sendt den på høring til institusjonene i sektoren. De fem HUMSAM-fakultetene ved UiO har samarbeidet om et felles innspill, sier Johannes Elgvin, seksjonsleder for forskning ved SV-fakultetet. 

 
Digital undervisning på skjerm
Publisert 27. mars 2020 09:50

- Allerede mandag - fire dager før universitetene ble stengt - begynte jeg å forberede digital undervisning. Du kan si at jeg så det komme, sier professor ved Økonomisk institutt Karen Helene Ulltveit-Moe.

Hjemmekontor med kollegaer på zoom
Publisert 27. mars 2020 09:49

- For meg har det vært viktig å holde humøret oppe, være mest mulig sammen digitalt og å delegere. Det har vært hektisk, men spennende, sier Ingvill Nygård Bojer, som leder SV-info. Bojer og henne stab har hatt ansvar for all studentrettet kommunikasjon etter at SV- fakultetet stengte torsdag 12.mars.