40-gruppe – Antikken (40ANTIKK1)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen åpner for å studere antikken fra et kulturelt og historisk eller litterært ståsted. Du får også mulighet til å studere i Roma og Athen dersom du ønsker det.

Hvis du ønsker å studere tekster, anbefaler vi deg å ta innføring i gresk eller latin slik at du kan lese originalkilder.

Hvis du utvider emnegruppen til 60 studiepoeng og tar innføring i gresk eller latin, kan emnegruppen gi kompetanse til å undervise i faget "Antikkens kultur" i den videregående skolen (men merk at det er ledelsen ved den enkelte skole som fastetter nærmere hvilken fagbakgrunn som kreves. Ta eventuelt kontakt med aktuelle skoler for å være sikker på at du tar de nødvendige emnene).

Læringsutbytte

Når du har fullført emnegruppa, kan du:

  • redegjøre for viktige epoker, hendelser og personer i gresk og romersk historie og åndsliv
  • forstå gresk og latinsk materiale innenfor en kulturell ramme
  • bruke kilder og metoder som anvendes i antikkfag

Emner i emnegruppen

For studenter på bachelorprogrammet i klassiske språk gjelder følgende:

Obligatorisk emne

Valgfrie emner

30 studiepoeng velges blant følgende emner. Minst 10 studiepoeng må være på fordypningsnivå (2000-nivå).

Emner på grunnivå (1000-nivå):

Emner på fordypningsnivå (2000-nivå):

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Studieprogrammer under utfasing hvor studentene har kunnet velge denne støttegruppen:

Annet

GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt) kan erstatte GRE1001 – Innføring i gresk I + 10 studiepoeng på 1000-nivå. 

LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt) kan erstatte LAT1001 – Innføring i latin I + 10 studiepoeng på 1000-nivå.