40-gruppe – Antikken (40ANTIKK1)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen åpner for å studere antikken fra et kulturelt og historisk eller litterært ståsted. Du får også mulighet til å studere i Roma og Athen dersom du ønsker det.

Hvis du ønsker å studere tekster anbefaler vi deg å ta innføring i gresk eller latin slik at du kan lese originalkilder.

Hvis du utvider emnegruppen til 60 studiepoeng og tar innføring i gresk eller latin, kan emnegruppen gi faglig kompetanse til å undervise i faget antikkens kultur i den videregående skolen.

Læringsutbytte

Når du har fullført emnegruppa, kan du

  • redegjøre for viktige epoker, hendelser og personer i gresk og romersk historie og åndsliv
  • forstå gresk og latinsk materiale innenfor en kulturell ramme
  • bruke kilder og metoder som anvendes i antikkfag

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

Velg ett av følgende emner:

Velg i tillegg 20 studiepoeng blant følgende emner:

(Dersom du har valgt IDE1104 blant emnene ovenfor, velger du 10 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Studier under utfasing hvor studentene har kunnet velge denne støttegruppen:

  • HFB-AKK
  • HFB-FIL
  • TFB-TEOKRI

Annet

Studenter som valgte emnegruppen før våren 2013, trenger bare ANT1100 (eller ANT1501) på 1000-nivå for å kunne fullføre emnegruppen.

Har du GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt), LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt) eller IDE1101 – Antikkens og middelalderens tenkning (nedlagt) kan disse ersatte nåværende emner i "velg ett"-kategorien.