English version of this page

Forskningsstøtte

 - for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Finansiering og EFP

Internasjonalt samarbeid

Avtaler og programmer, ansvarsfordeling sentralt og lokalt.

Kontrakter

Forskningssamarbeid som UiO er involvert i skal være basert på kontrakter.

Publisering

Open Access, Cristin, publiseringsstøtte, språkvask og oversettelse.

Forskningsdata (English)

Introduksjon, politikk, planlegging, kurs.

Regelverk og etikk

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning, personvern i forskning og forskningsetikk.

Forskerutdanning

Enhetenes interne rutiner for administrasjon av forskerutdanning.

Innovasjon

Utlysning av midler til innovasjon (verifisering) 2017. Søknadsfrist onsdag 1. mars 2017 kl. 12.00.

Les mer om midler til innovasjon og finn søknadsskjema

Ser du etter:

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde