English version of this page

Forskningsstøtte

 - for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Finansiering av forskning og mobilitet

Kommunikasjon og impact i eksternfinansierte prosjekter

  • Hva er impact? Prosjekter som har lykkes med impact.
  • Finansiørenes krav til kommunikasjon
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Kanaler og profilering
  • Skrive et godt abstract

Kontrakter

Forskningssamarbeid som UiO er involvert i skal være basert på kontrakter. Hovedregelen er at UiOs kontraktsmaler skal benyttes, der slike finnes.

Regelverk og etikk

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning, personvern i forskning og forskningsetikk.

Forskerutdanning

Enhetenes interne rutiner for administrasjon av forskerutdanning.

Innovasjon

Hva gjør du når du har en idé eller teknologi som har næringsmessig potensial?

Internasjonalt samarbeid

Avtaler og programmer, ansvarsfordeling sentralt og lokalt.

Råd og utvalg

Kontakt

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde