English version of this page

Forskningsstøtte

 - for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Finansiering og EFP

Internasjonalt samarbeid

Avtaler og programmer, ansvarsfordeling sentralt og lokalt.

Kontrakter

Forskningssamarbeid som UiO er involvert i skal være basert på kontrakter.

Publisering

Open Access, Cristin, publiseringsstøtte, språkvask og oversettelse.

Forskningsdata (English)

Introduksjon, politikk, planlegging, kurs.

Regelverk og etikk

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning, personvern i forskning og forskningsetikk.

Forskerutdanning

Enhetenes interne rutiner for administrasjon av forskerutdanning.

Innovasjon

Hva gjør du når du har en idé eller teknologi som har næringsmessig potensial?

Ser du etter:

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde