Sjekkliste ved bestilling av månedslønn

Dette må du sjekke før du sender lønnsbestillinger til Seksjon for lønn - da unngår du å få den i retur!

 1. Lønnsgruppe: Bestillingen inneholder lønnsgruppe.
 2. Datoer: Bestillingen inneholder korrekte datoer. Tittel på journalposten må også inneholde korrekte datoer i samsvar med rutinene.
 3. Tilgangsgruppe: Personalmappen har tilgangsgruppe LØNN.
 4. Godkjenning: Dokumentene er godkjent av BDM.
 5. Standardtekst: Det er brukt korrekt standardtekst ved forlengelse som krever ny arbeidskontrakt.
 6. Ansattnummer er oppgitt i dokumentet.
 7. Arbeidskontrakten er korrekt og fullstendig:
  • Personnummer eller passnummer er oppgitt.
  • Stillingskode og yrkeskode er oppgitt og det er samsvar mellom disse.
  • Midlertidig arbeidskontrakt er påført hjemmel for midlertidighet.
  • Stedkode og nærmeste leder er oppgitt i vedlegg til arbeidskontrakt.
  • Der den ansatte skal plasseres i en gruppe er gruppenavn oppgitt i vedlegg til arbeidskontrakt .
  • Ved ansettelse i lederstilling er stillingsnummer oppgitt i vedlegg til arbeidskontrakt. Sjekk om stillingsnummeret skal gjenbrukes.
 8. Arbeidsplan: Arbeidsplan er korrekt og stemmer med stillingsprosent. Hvis arbeidsplan ikke er oppgitt legges den ansatte inn uten arbeidsplan fram til den ettersendes. Merk: Det er kun ved permisjon som reduserer antall arbeidsdager fra opprinnelig plan at en permisjonsarbeidsplan skal lages.
 9. Journalposten har status S, F eller J. Merk: Status S gjelder kun inngående dokumenter.
 10. Stillingsprosenten i arbeidskontrakten følger regelen om 5 %-stillingsprosentintervaller.
Publisert 20. juli 2015 13:48 - Sist endret 2. mars 2020 02:52