Masteroppgaveinnlevering i Inspera

1. Forarbeid i FS

Registreringer i Vurderingsenhet samlebilde

 • Sjekk at INSPERA er registrert som digitalt eksamenssystem og -sensursystem i Vurderingsenhet samlebilde i FS.
 • Innleveringsdato må være registrert i vurderingsenhet samlebilde i FS. 
 • Det anbefales å legge innleveringstidspunkt til arbeidstid, så man er tilgjengelig når kandidatene skal levere.
 • Du trenger ikke sette uttaksdato i FS, men hvis du ikke setter en uttaksdato i FS må du sette et starttidspunkt i Inspera for å få åpnet prøven.
 • Gi kandidatnummer til alle kandidatene. Dette er et krav for å få overført kandidatene til Inspera.
 • Dersom kandidater skal utsatt eller individuell frist for innlevering, må dette registreres i FS.

Opprette sensorer og kommisjoner

 • Sørg for at sensorer (og evt kommisjoner) er riktig registrert i FS. Kommisjonfordeling kan gjøres nå om ønskelig. En fordel med å vente til etter innleveringsfrist, er at man vet hvilke studenter som faktisk levert og at sensorene unngår unødvendige e-postvarsler fra Inspera.
 • Alle sensorer må finnes i FS, både som person og fagperson, før de kan opprettes som sensorbruker i Inspera.
  • Personer som finnes i FS: Hvis det er personer som finnes i FS fra før, men som ikke er fagperson (eksempel: tidligere studenter), kan du selv opprette fagperson i FS.
  • Personer som ikke finnes i FS: Personer som aldri hatt noe tilknytning til UiO må opprettes som person i FS via et nettskjema (krever innlogging), før du kan opprette personen som fagperson.
 • Når fagpersonen er opprettet i FS, må vedkommende også opprettes som bruker i Inspera:
  • Nye brukere i Inspera skal meldes inn via fakultetskoordinator så snart som mulig. 
  • Når Inspera-brukeren er opprettet blir dette registrert i feltet Merknad i Fagperson samlebilde: "Opprettet i Inspera med Inspera-brukernavn: X og epost: Y"
   • I dette feltet i FS kan man sjekke om en bruker er opprettet i Inspera, og med hvilken e-post og brukernavn.
  • OBS: Hvis sensorer bytter e-postadresse, må adressen endres manuelt i Inspera. E-postbytte meldes inn via fakultetskoordinator
 • Dobbeltsjekke at sensorer (og evt kommisjoner) er riktig registrert i FS.
 • Send e-post til sensor med lenke til nettside om sensur av masteroppgaver i Inspera.

2. Lag oppgavesett og prøve i Inspera

Alternativ 1: Opprett eget oppgavesett og prøve

Lag oppgavesett i Inspera

 • Lag oppgavesett med filopplasting i Inspera. Dersom ditt fakultet har en egen mal for masteroppgaveinnlevering, bruk malen og gå til Alternativ 2 i denne veiledningen.
 • Opprett oppgavetyper 'dokument' og 'filopplasting' i prøven.
 • Vurder om oppgavesettet kun skal inneholde infodokument og filopplasting, eller om studenten skal besvare andre elementer også:
  • Hvis studenten skriver sammen med noen, kan det opprettes en oppgave i oppgavesettet der studenten skal svare på dette.
 • Husk å legge lenke til ditt fakultet (eller institutts) krav og retningslinjer for masteroppgaven.

Opprett prøve i Inspera

 • Opprett prøven i Inspera.
 • Noen fakulteter har standard tekst til informasjonsdokumentet. Hvis du er usikker: sjekk med din fakultetskoordinator hvilken tekst du skal bruke.
 • OBS: Skal en eller flere besvarelser leveres til sensur før ordinær frist må man gjøre noen tilpasninger for å få dette til å fungere:
  • Ordinær frist på prøven må settes til når første besvarelse skal leveres til sensur.
  • Alle kandidater som skal levere etter denne første fristen, må få registrert individuell frist i FS.
  • For å få åpnet prøven for vurdering må alle kandidater være kommisjonsfordelt (kan løses med å opprette en midlertidig kommisjon)
 • Sjekkliste for innstillinger på prøven:
  • Automatisk innlevering: Anbefales å alltid bruke dette valget.
  • Huk av for Avhanding + master (gjør det mulig å overføre resultater til FS kommisjonsvis)
  • Plagiatkontroll: Skal ikke hakes av med mindre du vet at ingen oppgaver er lovpålagt klausulert. Masteroppgaver lastes vanligvis opp i URKUND manuelt.
  • Anbefalt arbeidsflyt:
   • Privat vurdering og sammenligning av resultater: Alle sensorer setter individuell karakter på masteroppgaven først.
   • Tillat at sensorer bekrefter egen vurdering pr. kommisjon: Gjør det mulig å fullføre sensur for en og en kommisjon.
   • Én sensor godkjenner: Det holder at én sensor godkjenner felles vurdering (karakterene fra individuell vurdering må være i overensstemmelse for å godkjenne felles vurdering).
  • Se også oversikten over prøveinnstillinger for innleveringer i Inspera
 • Del prøven med andre som skal ha tilgang.

Alternativ 2: Opprett oppgavesett og prøve på bakgrunn av mal

 • Dersom ditt fakultet har en eller flere maler for masteroppgaveinnlevering, oppretter du prøven fra en mal. Hvis du er usikker, hør med din fakultetskoordinator hvilken mal du skal bruke.
 • Del prøven med de som skal ha tilgang til den (som ikke allerede er lagt til i malen).
 • Husk å legge inn lenke til ditt fakultet eller institutts Krav og retningslinjer for masteroppgaven.

3. Ved innlevering

 • Vær tilgjengelig for studentene når fristen for innleveringsfristen går ut.
 • For studenter med utsatt innlevering:
  • Innleveringsfrist eller Utsatt frist i Student vurdering samlebilde i FS blir overført til Inspera og synlig i kolonnen Individuell sluttid i Monitor (kolonnen må hukes av for å bli vist).
  • Dersom en eller flere kandidat har en utsatt eller individuell frist, vil man få beskjeden "Individuelle sluttider funnet. En eller flere kandidater i denne prøven har individuell sluttid. Vis i Monitor".
  • Vær klar over at når studenter med utsatt eller individuell frist leverer, vil ikke kommisjonen få noe e-postvarsel om at oppgaven er levert.
 • Sjekk Problemløser for hovedansvarlig hvis det oppstår problemer ved innlevering.

4. Sensurering og etterarbeid

Før sensuren starter

DUO

 • Masteroppgaven må også leveres i DUO. FS522.004 Oppgaverapport - kull gir en oversikt over studenter som har levert masteroppgaven i DUO. Sjekk at det er samme antall studenter som har levert i DUO som i Inspera (for veiledning - se under overskriften Etter at oppgaven er levert via Studentweb i denne veiledningen).

Plagiatsjekk i URKUND

 • Lovpålagt klausulerte oppgaver skal (inntil videre) ikke lastes opp i URKUND.
 • Med mindre du er sikker på at ingen av oppgavene er lovpålagt klausulerte, må også ikke-klausulerte oppgaver lastes opp i URKUND manuelt utenfor Inspera.

Overføre sensur til FS

 • Når sensorene har ferdigstilt sensur av masteroppgaven i Inspera, kan du tilbakeføre sensur til FS. Enten kommisjonsvis eller for hele prøven samtidig.
Publisert 7. aug. 2019 13:44 - Sist endret 9. sep. 2020 11:24