Emner innen Jus

Viser 1–125 av 125 emner
Emne Studiepoeng
DRI1010 – Personvern i offentlig forvaltning (10 studiepoeng) 10
DRI2020 – Lovgivning og rettslig informasjonssøking (10 studiepoeng) 10
DRI3001 – Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
DRI3010 – Systemutvikling, offentlig styring og demokrati (10 studiepoeng) 10
FINF1001 – Digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FINF4001 – Forvaltningsinformatikk (30 studiepoeng) 30
FINF4002 – Masterskole i forvaltningsinformatikk (20 studiepoeng) 20
FINF4011 – Teknologi, forvaltningspolitikk og styring (10 studiepoeng) 10
FINF4012 – Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FINF4021 – Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi (10 studiepoeng) 10
FINF4022 – Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken (10 studiepoeng) 10
FINF4031 – Individuell semesteroppgave (10 studiepoeng) 10
FINF5001 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (60 studiepoeng) 60
FINF5002 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 studiepoeng) 30
JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JUR1120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1280 – Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1502 – Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUR1502K – Klart lovspråk (10 studiepoeng) 10
JUR1504 – Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1511 – Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1550 – Helserett (10 studiepoeng) 10
JUR1580 – Kommunalrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1820 – Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1901 – Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR1960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 – Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 – Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9302 – Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1410 – Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 – Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 – Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1111P – Privatisteksamen i Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 – Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS1211 – Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 – Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 – Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 – Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 – Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 – Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 – Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 – Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 – Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 – Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5041 – Prosedyrekonkurranser (10 studiepoeng) 10
JUS5070 – Forhandlinger (10 studiepoeng) 10
JUS5120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUS5251 – Ekspropriasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5280 – Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUS5403 – Sjørett: Kontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5404 – Sjørett: Ansvar og forsikring (10 studiepoeng) 10
JUS5420 – Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUS5501 – Rettslig bevisteori (10 studiepoeng) 10
JUS5502 – Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUS5504 – Konflikthåndtering (10 studiepoeng) 10
JUS5505 – Empiriske rettsstudier (10 studiepoeng) 10
JUS5506 – Politi- og påtalerett (10 studiepoeng) 10
JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUS5512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUS5550 – Helserett (10 studiepoeng) 10
JUS5580 – Kommunalrett (10 studiepoeng) 10
JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5701 – Menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
JUS5720 – Samerett (10 studiepoeng) 10
JUS5801 – Selskapsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5810 – Opphavsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5820 – Patent- og varemerkerett (10 studiepoeng) 10
JUS5860 – Konkurs- og panterett (10 studiepoeng) 10
JUS5901 – Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUS5903 – Supreme Courts, Politics and Rule of Law in Europe: Past, Present and Future (10 studiepoeng) 10
JUS5940 – Offentlige anskaffelser (10 studiepoeng) 10
JUS5960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUS5970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUS5980 – Skatterett II (10 studiepoeng) 10
JUS5981 – Skatterett I Grunnleggende skatterett (10 studiepoeng) 10
JUS5982 – Skatterett III - Internasjonal skatterett (10 studiepoeng) 10
JUS5983 – Skatterett II Selskapsskatterett og internasjonal skatterett (10 studiepoeng) 10
KRIM1000 – Innføring i kriminologi - OBS: Emnet erstattes av KRIM1100 og KRIM1500 (20 studiepoeng) 20
KRIM1100 – Innføring i kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM1300 – Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM1500 – Lovbrudd, lovbrytere og ofre (10 studiepoeng) 10
KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2904 – Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2912 – Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM2919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2961 – Kriminalitetsforebygging (10 studiepoeng) 10
KRIM4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (20 studiepoeng) 20
KRIM4004 – Presentasjon av oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
KRIM4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 (10 studiepoeng) 10
KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 (10 studiepoeng) 10
KRIM4103 – Metode (10 studiepoeng) 10
KRIM4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
KRIM4904 – Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4912 – Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM4919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4961 – Kriminalitetsforebygging (10 studiepoeng) 10
KRIM5001 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
KRS4105 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
KRS4106 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RINF1200 – Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi (20 studiepoeng) 20
RSOS4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 1 (10 studiepoeng) 10
RSOS4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2 (10 studiepoeng) 10
RSOS4103 – Metode (10 studiepoeng) 10
RSOS4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
RSOS5001 – Masteroppgave i rettssosiologi (60 studiepoeng) 60