English version of this page

Støtte til eksternfinansierte prosjekter ved UV

Enhetene ved UV-fakultetet har felles rutiner for eksternfinansierte prosjekter. Forskerstøtten består av forskningsrådgivere på enhet og fakultet samt prosjektøkonomer i fakultetets økonomiseksjon. Disse bistår prosjektleder i arbeidet med prosjektsøknader og -drift.

Prosjektet fra søknad til avslutning

 • Søknad
  • Gode søknader krever tid til prosjektuvikling, skriving og formalia.  
 • Tildeling
  • I tildelingsfasen skal prosjektet klargjøres for oppstart.
 • Gjennomføring
  • I gjennomføringsfasen skal prosjektet iverksette og gjennomføre prosjektplanen.
 • Avslutning
  • 3-6 måneder før sluttdato skal prosjektets avslutning forberedes

UV har felles rutiner for administrativ støtte til eksternfinansierte prosjekter. Disse utfyller UiOs veileder for prosjektledere med eksternfinansierte prosjekter, med et særlig fokus på hvordan prosjektledere og forskerstøtte ved UV samarbeider for å sikre god drift av våre eksternfinansierte prosjekter fra søknad til avslutning.

  Hva er mine oppgaver?

  Her finner du informasjon om ansvar og oppgaver ved UV med utgangspunkt i roller i prosjektet. 

  Verktøykasse

  I verktøykassen finner du maler og verktøy som er utviklet for å støtte prosjektledere og forskerstøtte ved UV. 

  Siden krever innlogging med UiO-brukernavn og passord. 

  ERC-søknader

  Alle UV-forskere som ønsker å søke om midler fra det Europeiske forskningsrådet ERC får personlig veiledning.