Allforsk / Forskpro

Mål

Formålet med prosjektet er

  • Understøtte etterlevelse av regelverk for forskning og fakultetenes behov for oversikt over egen forskningsportefølje.

Resultatmål:

  • Tilpasse dagens Helseforsk til GDPR-krav
  • Utvide dagens Helseforsk til å kunne registrere alle typer forskningsprosjekter ved UiO

Timeføring

Fase 0

Nettsteder > Helseforsk > Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > UX

For utarbeidelse av nytt kvalitetssystem for forskning med personopplysninger

Nettsteder > Helseforsk > GDPR UX

Nettsteder > Helseforsk > GDPR Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > GDPR Utvikling

For utvidelse til Allforsk

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk UX

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk Utvikling

Deltakere