English version of this page

Rammeverk for administrative prosjekter

UiOs rammeverk for små og mellomstore administrative prosjekter er en tilpasning av den fellesstatlige prosjektveiviseren forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet.

Prosjektstyring

To sentrale prinsipper i rammeverket er å styre prosjekter gjennom tydelig definerte roller og ansvarsforhold og gjennom avgrensede faser med beslutningspunkter som markerer overgangen fra en fase til den neste.

Maler og verktøy

Obligatoriske prosjektstyringsmaler, verktøy, dreiebøker og ressurser

Prosjektfaser